Kielet

Yksi elämä -järjestöt: Liikenneratkaisuilla vaikutetaan terveyteen

3.02.2020
Meiltä
Yksi elämä
Yksi elämä -järjestöt toteavat, että liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta puuttuu systemaattinen terveysvaikutusten arviointi.

Liikenteen päästöt ja niiden vaikutus terveyteen on jo otettu huomioon yhtenä arviointiohjelman osana. Lausunnossaan Hengitysliitto ja muut Yksi elämä -järjestöt kuitenkin näkevät, että erinäisten terveyttä edistävien asioiden arviointia voitaisiin vielä parantaa.

Terveysvaikutukset korostuvat etenkin liikkumisen mahdollisuuksien ja liikkumisympäristön turvallisuuden osiossa. Terveyden näkökulmasta on merkittävää voiko ihminen turvallisesti valita terveyttä ja hyvinvointia edistävän kävelyn tai pyöräilyn. Liikkumisen mahdollisuuksien arvioinnissa tulee ottaa huomioon hyvä kuntoisten työmatkaliikkujien lisäksi myös esimerkiksi pitkäaikaissairaat.

Terveyttä ja hyvinvointia tukevan liikunnan lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon myös luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja pohjavesien suojelu, joista molemmat ovat terveyttä merkittävästi edistäviä asioita. 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lausunto liittyy valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun, johon liikenne- ja viestintäministeriö kerää eri toimijoiden näkemyksiä. Suunnitelma sisältää toimenpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. 

Lausunnon antaneisiin Yksi elämä -järjestöihin kuuluvat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen mielenterveys, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.