Ratkaistaan yhdessä

Ratkaistaan yhdessä!

Keinoja sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin, kaverisuhteiden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Koulun tai päiväkodin sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa lapsen terveyden lisäksi hänen muuhun hyvinvointiinsa. Esimerkiksi jatkuvat sairauspoissaolot vaikuttavat oppimiseen ja kaverisuhteisiin. Myös harrastuksiin osallistuminen voi vaikeutua. Sisäilmasta oireilun vaikutukset näkyvät monella elämän osa-alueella. Siksi myös ratkaisuja etsittävä monesta eri näkökulmasta.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke:

  • auttaa löytämään keinoja tilanteisiin, joissa koulun tai päiväkodin sisäilma aiheuttaa oireilua.
  • keskittyy lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemiseen, ei ota kantaa kiinteistöjen kuntoon.
  • toimii yhteistyökunnissa.
  • kokoaa löydetyt ratkaisut oppaaksi kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke jatkuu Vanhempainliitossa

Hengitysliiton koordinoima Ratkaistaan yhdessä -hanke päättyy kesäkuussa 6/2021 ja työ jatkuu Vanhempainliiton koordinoimana jatkohankkeena 6/2021-2023. Ensimmäisessä hankkeessa tuotetut materiaalit säilytetään Hengitysliiton verkkosivuilla ainakin vuoden 2023 loppuun asti.

Hengitysliitto kiittää lämpimästi kaikkia vanhempaintoimijoita, vapaaehtoisia, kuntakumppaneita, hankejärjestöjen edustajia ja muita eri alojen asiantuntijoita yhteistyöstä.

Katso Yhteistyöllä eteenpäin! -webinaarisarjan tallenteet

Keväällä 2021 järjestetyn Yhteistyöllä eteenpäin! -webinaarisarjan tallenteet löytyvät Hengitysliiton Youtube-kanavalta Ratkaistaan yhdessä! -soittolistalta.

Webinaarisarjan videoiden teemoja ovat koulujen sisäilmaviestintä, kodin ja koulun yhteistyö, lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki, vertaistuki sekä vanhempaintoimijoiden yhteinen vaikuttaminen.

Yhteistyöllä eteenpäin! -julkaisu

Tukea koulujen sisäilmatilanteisiin.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke auttaa löytämään ratkaisuja lasten ja perheiden tueksi koulujen sisäilmatilanteissa. Hengitysliiton hankejärjestökumppaneita ovat Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset. Yhteistyötä tehdään Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Hanke toimii STEA-avustuksella vuosina 2018–6/2021. Työ jatkuu Vanhempainliiton koordinoimassa jatkohankkeessa.

Nuori nainen pitelee pieniä kukkia käsissään sivuprofiili

Lahjoittamalla lisäät hyvää henkeä

Kiitos kun tuet työtä hengitysterveyden ja hengityssairaiden hyvän elämän puolesta. Kesälahjoitukset verkossa ja MobilePayn kautta: 56229.