Työkykyä yhdessä -hankkeen logo

Työkykyä yhdessä

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitettiin keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille.

Hanke oli käynnissä vuosina 2020–2022, ja sen järjestämä toiminta päättyi kesäkuussa 2023. Hankkeessa kehitettyyn sisäilmasta oireilevien työ- ja toimintakyvyn tuen toimintamalliin pääsee tutustumaan hankkeen verkkosivuilla. Tutustu Työkykyä yhdessä -hankkeen verkkosivuihin.

Työskentelyssä hyödynnettiin sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi.  

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen etsittiin hankkeen aikana ratkaisuja neljän eri toiminnon avulla: puhelinneuvonta, yksilöllinen ohjaus, vertaistukiryhmät, ryhmämuotoinen kuntoutus.

Hankkeen toiminnassa hyödynnettiin olemassa olevia kuntoutuksen hyviä käytäntöjä, kuten tavoitteiden asettamista, vertaistukea, ryhmämuotoisuutta, moniammatillisuutta ja dialogisuutta. Saavutettavuuden takaamiseksi hankkeessa hyödynnetään etäkuntoutuksen menetelmiä. 

Kehittämistyötä tehtiin yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä kuntoutusalan ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista ja sen toteuttivat Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto ry.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.