Työkykyä yhdessä -hankkeen logo

Työkykyä yhdessä

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitetään keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille.

Työskentelyssä hyödynnetään sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi.  

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen etsitään hankkeen aikana ratkaisuja neljän eri toiminnon avulla: puhelinneuvonta, yksilöllinen ohjaus, vertaistukiryhmät, ryhmämuotoinen kuntoutus.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia kuntoutuksen hyviä käytäntöjä, kuten tavoitteiden asettamista, vertaistukea, ryhmämuotoisuutta, moniammatillisuutta ja dialogisuutta. Saavutettavuuden takaamiseksi hankkeessa hyödynnetään etäkuntoutuksen menetelmiä. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä kuntoutusalan ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista ja sen toteuttavat Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto ry. Hanke on käynnissä vuosina 2020–2022.

Tutustu Työkykyä yhdessä -hankkeen verkkosivuihin

Tue toimintaamme

Lahjoittamalla Hengitysliitolle olet mukana tukemassa tärkeää työtä hengitysterveyden edistämiseksi ja hengityssairaiden elämänlaadun parantamiseksi.