Ammattitaudit ja keuhkot

Keuhkosairauksiin liittyvät ammattitaudit ovat:

 • asbestin aiheuttamat sairaudet: keuhkopussin hyvänlaatuiset muutokset, asbestoosi, keuhkosyöpä ja mesoteliooma
 • muut fibrotisoivat pölykeuhkosairaudet: kivipölykeuhko, sekapölykeuhko, kovametallikeuhko, talkoosi ja beryllioosi
 • keuhkorakkuloiden sairaudet: allerginen alveoliitti, toksinen pneumoniitti
 • infektiosairaudet: esimerkiksi tuberkuloosi, koronatauti (COVID-19)
 • keuhkoputken sairaudet: astma, keuhkoahtaumatauti (COPD), obliteroiva bronkioliitti
 • inhalaatiokuumeet: organic dust toxic syndrome (ODTS), metallikuume, polymeerikuume
 • sideroosi
 • keuhkosyöpä.

Ammattitautien korvaaminen

Ammattitautikorvauksena sairastuneelle voidaan hänen iästään riippuen korvata:

 • työkyvyttömyyttä
 • tapaturmaeläkettä (85 % ammattitaudin ilmenemisajankohdan tuloista)
 • ansionmenetystä
 • lääkitystä, lääkärikäyntejä ja muita hoitokuluja
 • ammatillista kuntoutusta
 • sopeutusvalmennuskursseja
 • haittarahaa.

Tapaturmavakuutuskeskus TVK on linjannut kriteerit, joiden mukaan koronatauti voidaan korvata ammattitautina:

 • Sairastuneella työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti (positiivinen koronavirustesti tai vasta-ainetutkimus).
 • Tiedetään, että hän on työssään ollut läheisissä tekemisissä koronaviruspositiivisten henkilöiden, kollegojen tai asiakkaiden, kanssa.
 • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan (alle 14 vuorokautta).
 • Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä toista todennäköistä tartuntalähdettä tule esiin.

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä on vahvistettu 1012 koronaan liittyvää ammattitautia pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisilla, varhaiskasvatuksen ja opettajan työssä. Suurin syy hylkääviin ammattitautipäätöksiin oli puuttuva mikrobiologinen dokumentaatio tai epäselvä tartunnan lähde.

Työperäisen tartunnan osoittaminen vaikeutuu, jos koronavirus leviää laajasti väestöön.

Pitkittyneistä, yli 2 kuukautta kestäneistä, oireista on tehty vain 16 ilmoitusta ja korvattu 11 tapausta.

Tyypilliset alat ja työpaikat, joissa allergiseen alveoliittiin voi sairastua ovat maatalous, lintujen kasvatus (erityisesti kalkkunatilat), kasvihuoneet ja sienikasvattamot.

Muita tyypillisiä aloja ovat saha- ja vaneriteollisuus (hakkeiden käsittely), kosteusvauriorakennusten purkutyöt, metallintyöstö, elintarviketeollisuus (erityisesti viljavarastot) ja jätevedenpuhdistamot.

Ammattiastmaa on syytä epäillä silloin, kun molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

 • työntekijällä esiintyy astmaoireita, on poikkeava keuhkofunktio tai todetaan uusi astma JA
 • työntekijä altistuu työssään mahdollisesti ammattiastmaa aiheuttavalle aineelle tai työskentelee riskiammatissa.

Ammattiastma voi olla herkistymisen aiheuttama, jolloin syynä ovat usein kasvi- ja eläinperäiset allergeenit tai tietyt reaktiiviset kemikaalit. Herkistymisen aiheuttama astma voi kehittyä matalillakin altistumistasoilla.

Ammattiastma voi myös olla ärsytyksen aiheuttama, jolloin syynä ovat voimakkaasti ärsyttävät (hapot ja emäkset) tai syövyttävät kemikaalit (epäorgaaniset kloori- ja rikkiyhdisteet, hapettavat aineet). Ärsytyksen aiheuttaman astman taustalla on usein onnettomuus tai toistuva liiallinen voimakkaan kemikaalin pitoisuus hengitysilmassa.

Kolmas ammattiastman laji on kosteusvauriomikrobille altistumiseen liittyvä astma.

Tärkeää muistaa:

Työhön liittyvä astma voi ammattiastman lisäksi olla myös työn pahentama astma, jota ei korvata ammattitautina.

Pitkäaikainen työperäinen altistuminen epäorgaaniselle tai orgaaniselle pölylle, kaasuille tai huuruille kaksinkertaistaa riskin sairastua keuhkoahtaumatautiin. Väestötutkimuksissa noin 15 % keuhkoahtaumataudista arvioidaan olevan työperäistä.

Keuhkoahtaumatauti liittyy tyypillisesti seuraaviin aloihin: kaivos-, rakennus-, tunneli- ja tietyö, valimo-, hitsaus-, rauta- ja terästeollisuustyö, maatalous- ja tekstiiliteollisuustyö.

Ammattitautitutkimukset on aiheellista käynnistää kun keuhkoahtaumatauti todetaan korkeintaan 10 askivuotta tupakoineella ja pitkäaikaisesti (yleensä vähintään 10 vuotta) työssään pölyille, huuruille tai kaasuille altistuneella.

Ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työympäristön fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja syntynyt työ- tai virkasuhteessa tai maatalousyrittäjän työssä. Ammattitautilaki ja -asetus