Astma

Astma är en långvarig lungsjukdom, där slemhinnorna i luftrören är inflammerade och luftrören sammandras. Astmatiker får ofta andningssymptom eftersom en inflammerad och uppsvullen slemhinna är känslig för olika retningar, såsom damm, kall luft, belastning, tobaksrök och starka lukter.

Obehandlad kan en astmainflammation förorsaka strukturförändringar i luftrörens väggar, vilket i värsta fall kan leda till att lungornas funktion blir permanent nedsatt. Ofta kan inflammationen dock hållas i styr och förbli lindrig med hjälp av medicinering.

Bakgrundsfaktorer för astma är individuella och astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. En ärftlig benägenhet, allergisk snuva och andra sjukdomar i de övre andningsvägarna ökar risken för att insjukna i astma. Astma bryter ofta ut i samband med retningar i omgivningen eller långvariga inflammationer i andningsvägarna, men man kan inte alltid peka på en orsak till varför astman uppkommer.

De vanligaste riskfaktorer för astma är:

 • allergier och atopi
 • ärftliga anlag/förekomst av astma hos föräldrar och syskon
 • allergisk snuva
 • andra sjukdomar i de övre andningsvägarna
 • rökning och passiv rökning
 • övervikt.

Mögel- och fuktskador i inomhusmiljöer har associerats med uppkomsten och förvärrandet av astma, men det orsakssambandet är inte ännu oklart.

Astmatiker drabbas oftare av refluxsjukdom, men enligt den kunskap som vi har idag orsakar den inte astma. Vid refluxsjukdom (GERD) stiger maginnehållet upprepade gånger tillbaka upp i matstrupe. Detta orsakar halsbränna, en brännande känsla bakom bröstbenet och bakåtflöde av maginnehållet tillbaka till munnen.

Astma är den vanligaste långvariga andningssjukdomen för att ungefär var tionde vuxen i Finland lider av den. Astma är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom bland äldre. De har ofta långvarig hosta, slembildning och andningssvårigheter. Äldre personer med astma drabbas sällan av svåra försämringsskov. Andra samtida sjukdomar, såsom hjärtsvikt och KOL, gör det svårare att diagnostisera astman.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2603247216370468

  Hengitysliitto

  Pääsiäinen tarjoaa tilaisuuden rauhoittua ja viettää aika perheen kanssa. Omaa aikaa ei kuitenkaan tule myöskään unohtaa ja pidempää viikonloppua voi viettää esimerkiksi liikunnan merkeissä. Hengitysliitto toivottaa kaikille rauhallista ja iloista pääsiäistä.

 • Facebook : 2599325543429302

  Hengitysliitto

  Katupöly pöllyää ja siitepölyäkin alkaa olla ilmassa. Hengitysliiton sisäilma-asiantuntijat neuvovat vaihtamaan ilmanvaihdon suodattimet viimeistään nyt, jotta suodattimet kestävät ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttaman rasituksen. Lue lisää: https://bit.ly/2GrvJ9E

 • Facebook : 2599022076792982

  Hengitysliitto

  Onko kodissasi sisäilmaongelma? Soita Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen. Korjausneuvojat neuvovat sinua homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

 • Facebook : 2597525100276013

  Hengitysliitto

  Hengitysliiton mobiilijäsenpalvelu Mopsin kautta saat puhelimesi näytölle muistutuksen Hengitysliiton tulevista tapahtumista. Mopsin jäseneduista löydät myös Tuija Rantamaan MediYoga-verkkointensiivikurssin ja paljon muuta. Mopsin voi ladata iPhone puhelimeen AppStoresta hakusanalla ”Hengitysliitto”. Android-puhelimeen löydät Mopsin GooglePlay-sovelluskaupasta samalla hakusanalla. Lue lisää: https://bit.ly/2GpTRtm

 • Facebook : 2597486713613185

  Hengitysliitto

  THL uutisoi 10.4. sisäilmakyselyiden käytöstä koulujen sisäilmaongelmien selvittämisessä. Sisäilmakyselyillä saadaan arvokasta tietoa sisäilmaongelman selvittämiseen, mutta korjauspäätöksien tueksi tarvitaan myös rakennusteknisiä tutkimuksia. Hengitysliitto on sitä mieltä, että korjauspäätösten pitää perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta. Hengitysliitto näkee, että sisäilmakyselyt ovat tärkeitä, sillä ne ovat ainoa järjestelmällisesti rakennusten käyttäjien oireita kartoittava väline. Hengitysliitto muistuttaa myös, että rakennuksissa oireilevien tilanteeseen on aina kehitettävä selkeitä ratkaisuja. Lue lisää: https://bit.ly/2IACdoe