Astma

Astma är en långvarig lungsjukdom, där slemhinnorna i luftrören är inflammerade och luftrören sammandras. Astmatiker får ofta andningssymptom eftersom en inflammerad och uppsvullen slemhinna är känslig för olika retningar, såsom damm, kall luft, belastning, tobaksrök och starka lukter.

Obehandlad kan en astmainflammation förorsaka strukturförändringar i luftrörens väggar, vilket i värsta fall kan leda till att lungornas funktion blir permanent nedsatt. Ofta kan inflammationen dock hållas i styr och förbli lindrig med hjälp av medicinering.

Bakgrundsfaktorer för astma är individuella och astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. En ärftlig benägenhet, allergisk snuva och andra sjukdomar i de övre andningsvägarna ökar risken för att insjukna i astma. Astma bryter ofta ut i samband med retningar i omgivningen eller långvariga inflammationer i andningsvägarna, men man kan inte alltid peka på en orsak till varför astman uppkommer.

De vanligaste riskfaktorer för astma är:

 • allergier och atopi
 • ärftliga anlag/förekomst av astma hos föräldrar och syskon
 • allergisk snuva
 • andra sjukdomar i de övre andningsvägarna
 • rökning och passiv rökning
 • övervikt.

Mögel- och fuktskador i inomhusmiljöer har associerats med uppkomsten och förvärrandet av astma, men det orsakssambandet är inte ännu oklart.

Astmatiker drabbas oftare av refluxsjukdom, men enligt den kunskap som vi har idag orsakar den inte astma. Vid refluxsjukdom (GERD) stiger maginnehållet upprepade gånger tillbaka upp i matstrupe. Detta orsakar halsbränna, en brännande känsla bakom bröstbenet och bakåtflöde av maginnehållet tillbaka till munnen.

Astma är den vanligaste långvariga andningssjukdomen för att ungefär var tionde vuxen i Finland lider av den. Astma är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom bland äldre. De har ofta långvarig hosta, slembildning och andningssvårigheter. Äldre personer med astma drabbas sällan av svåra försämringsskov. Andra samtida sjukdomar, såsom hjärtsvikt och KOL, gör det svårare att diagnostisera astman.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2755692697792585

  Hengitysliitto

  "Samalla kun olen jakanut tarinaani muille, olen käsitellyt omaa sairauttani", Hengitysliiton vertaistoiminnassa mukana oleva Ari kertoo uudessa podcastissa.

  Vertaiset ovat oman sairauskokemuksensa asiantuntijoita. "En ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta minä voin jakaa arjen vinkkejä muille. Ei ole varmaa, toimivatko minun vinkkini, mutta niistä saattaa aueta uusia näkökulmia", Ari sanoo.

  Helena kertoo: "Hengitysliiton vertaistoiminnan avulla sain tietää, että jossakin on joku toinen ihminen, jolla on samanlainen elämäntilanne."

  Kuuntele YouTubesta Arin ja Helenan keskustelu: https://bit.ly/2RSU1xJ. Voit kuunnella podcastin eli äänitiedoston millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

  Kuuntele samalla aikaisemmat 3 podcastia, jotka kertovat vertaiskokemuksesta naisen näkökulmasta. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Lue lisää vertaistoiminnasta:
  https://bit.ly/2ROXsoQ

 • Facebook : 2746429188718936

  Hengitysliitto

  "Minä olen sitkiä ihiminen."Pitkäaikaissairaus on opettanut paitsi sitkeyttä, myös armollisuutta itseä kohtaan, Elisa kertoo Hengitysliiton podcastissa.

  Hengitysliiton 3-osainen kuuntelusarja kertoo naisen elämästä sairauden kanssa:
  Miten kehon muutokset vaikuttavat naiseuteen? Muuttaako sairaus vahvemmaksi? Mikä auttaa vaikeina hetkinä, kun happi meinaa loppua?

  Hengitysliiton Minä, nainen -kuuntelusarjassa eli podcastissa kolmikymppiset Elisa ja Pirkko keskustelevat 64-vuotiaan Eevan kanssa naisen elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita.

  Kuuntele kaikki 3 podcastia Hengitysliiton YouTube-kanavalla: https://bit.ly/2Lv1KAR
  Podcastit ovat äänitiedostoja, joita voi kuunnella millä tahansa älylaitteella.