Julkaistu: 24.11.2020
Artikkelit ja blogikirjoitukset

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat ratkaistaan yhdessä

Vanhempien aktiivisuudella on iso merkitys silloin, kun päiväkodissa tai koulussa havaitaan sisäilmaongelmia ja ne halutaan ratkaista.

”Jos haluat aktiivista vanhempaintoimintaa, järjestä päiväkotiin tai kouluun sisäilmaongelma.” Vaikka sisäilmaongelmat eivät naurun asia olekaan, tulee tällä lauseella aina silloin tällöin vitsailtua, kun pohditaan sitä, miten päiväkotien ja koulujen vanhemmat saataisiin toimimaan yhdessä. 

Vanhemman huoli herää, kun oma lapsi alkaa oireilla päiväkodissa tai koulussa. Vanhemmat yrittävät ensin selvittää lapsen tilannetta itse, yhteistyössä päiväkodin tai koulun sekä neuvolan tai kouluterveydenhuollon kanssa. Usein vanhemmat ajattelevat olevansa asian kanssa yksin – etenkin, jos neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa lapsen oireita ja niiden yhteyttä päiväkodissa tai koulussa vietettyyn aikaan vähätellään.

Kun oireilevan lapsen vanhemmat kohtaavat muita oireilevia lapsia ja heidän vanhempiaan, on asiaan vaikuttaminen helpompaa. Kun isompi joukko vanhempia on yhteydessä asian tiimoilta päiväkodin tai koulun johtoon sekä kunnan tilakeskukseen, on sanoma aina vahvempi. Oireilevien lasten vanhemmat usein aktivoituvat myös vanhempaintoimikunnan tai -yhdistyksen suuntaan ja saavat parhaimmillaan sieltä tilanteeseen erinomaisen tuen ja vaikuttamisen alustan.

Liian usein käy kuitenkin niin, että kukaan ei kuule. Kunnassa ilmoituksia oireista ei oteta tosissaan tai tieto niistä ei kerry mihinkään. Päiväkodin johtaja tai rehtori on voimaton, kun hänenkään huolensa tilojen kunnosta ei johda mihinkään. Vanhempaintoimikunta tai -yhdistys ei välttämättä halua lähteä viemään asiaa eteenpäin, jos asia ei tunnu kaikkien toimijoiden mielestä tärkeältä.

Jos oireilevien lasten vanhemmat kokevat, että heidän huoltaan ei oteta tosissaan, tilanteet kärjistyvät. Aktiiviset vanhemmat pommittavat asialla kaikkea ja joka paikassa: perinteisessä mediassa, sosiaalisessa mediassa, omissa verkostoissaan sekä päättäjien ja virkamiesten suuntaan. Pahimmillaan virkamiehet ja päättäjät asettuvat siilipuolustukseen ja tilanteen selvittäminen ja edistäminen pysähtyy täysin.

Onneksi yhä useammassa kunnassa on jo ymmärretty, että ”pattitilanteeseen” päätyminen ei ole kenenkään etu. On tärkeää, että eri osapuolet – lapset, vanhemmat, päiväkotien ja koulujen henkilökunta ja johto, sivistystoimi, tilakeskus, terveydenhuolto – kohtaavat toisensa. On tärkeää, että kaikilla osapuolilla on yhteinen tahtotila: Saada jokaiselle lapselle terveelliset ja turvalliset tilat, joissa on hyvä oppia. Kun tahtotilan eteen tehdään yhdessä töitä dialogissa – kohdaten, keskustellen ja kuunnellen, on mahdollista päästä myös ratkaisuihin.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke toteutetaan yhteistyönä Hengitysliiton, Vanhempainliiton ja Homepakolaisten toimesta. Lue lisää Ratkaistaan yhdessä -hankkeesta!

Bloggaaja
Ulla Siimes

toiminnanjohtaja
Suomen Vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja tukee vanhempainyhdistyksiä, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä johtamalla liiton arkista toimintaa.

Vanhempainliitto