Julkaistu: 24.11.2020
Artikkelit ja blogikirjoitukset

Vanhempien toiveet luovat pohjan ja tarkoituksen yhteistyölle

”Se, että lapsi pysyy terveenä ja saa käydä koulua yhdessä muiden kanssa. Helpottaa, jos ei tarvitse käydä sen eteen uuvuttavia taisteluita.” (vanhemman toive)

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa (2018–2019) etsimme yhdessä eri toimijoiden kanssa toimintamalleja, joiden avulla tuetaan sisäilmasta oireilevien lasten oppimisjärjestelyjä, sosiaalista kanssakäymistä sekä vanhempien osallisuutta. Huomioimme hankkeessa niin vähän kuin paljon oireilevien, sekä sairastuneiden lasten erityistarpeet.

Ratkaisuja kohti – kaikkien yhteinen palapeli 

Hanke käynnistyi keväällä 2018 yhteistyökunnissa kartoitusvaiheella, jossa teemoina olivat koulujen sisäilmasta sairastuneiden lasten ja heidän vanhempien avuntarpeet, sekä avunannon haasteet.  Haastattelimme vanhempia, vanhempainyhdistysten edustajia, koulun henkilökuntaa sekä kunnan virkamiehiä. 

Paljon on jo tehty, ja paljon on vielä tekemistä jäljellä, jotta lasten opintie ja perheiden hyvinvointi varmistetaan. Kouluissa on tehty korjaustoimenpiteitä, muuttoja ja räätälöityjä oppimisratkaisuja. Kunnat ovat korjanneet päiväkoteja ja kouluja isolla rahalla. Vanhemmat ovat yrittäneet ratkaista ongelmavyyhtiä uupumiseen asti.

Haastattelukierroksen pääviesti on ollut, ettei näin monisyistä ongelmaa ratkaise kukaan yksin. Ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia, jotka jollakin tavalla ovat vaikuttamassa lapsen ja nuoren turvallisen kouluarjen luomiseen. Tämä vaatii pysähtymistä ja kuuntelemista, sekä avointa ilmapiiriä. Vasta sen jälkeen syntyy tarpeista lähteviä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan päästä perheitä ja kouluja auttaviin ratkaisuihin. 

Liian moni vanhempi kertoi, ettei tiedä mistä hakea apua, kun sisäilma oireiluttaa.  Liian monella on kokemus, ettei tule kuulluksi, eikä lapsen oireilun vakavuutta uskota.  

Haastatteluissa nousee esille 3 toivetta, jotka luovat tarkoituksen yhteistyölle tulevaisuudessa

  • Uskotaan – voimme päästä ratkaisuja kohti
  • Ratkaistaan – voimme tehdä räätälöityjä ratkaisuja oppimisen tueksi
  • Tiedotetaan –  annetaan ohjeita, miten toimia, jos sisäilma oireiluttaa

Bloggaaja
Minna Pitkäniemi

suunnittelija
Hengitysliitto

Toimin Hengitysliitossa Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen Etelä-Suomen suunnittelijana. Hankkeen tavoitteena on kehittää eri toimijoiden kanssa ratkaisuja, joiden avulla tuetaan päiväkotien ja koulujen sisäilmasta oireilevien lasten oppimisjärjestelyjä, sosiaalista kanssakäymistä sekä vanhempien osallisuutta

Koulutukseltani olen esiopettaja. Olen työskennellyt lasten ja nuorten parissa päiväkodeissa, kouluissa ja kehittämishankkeissa.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke