Laitelahjoitukset

Hengitysliitto kerää lahjoitusvaroja erilaisin kampanjoin, kuten kevät- ja joulukeräyksin sekä arpajaisin. Tarkempaa tietoa keräyksistä ja arpajaisista löydät Lahjoita-sivultamme. Samasta paikasta löydät myös arpajaisten ja keräyksien lupanumerot. Sivulla voit tehdä myös verkkolahjoituksen. Raportoimme lahjoitusvarojen käytöstä vuosittain viranomaisille.

Lahjoitus merkitsee meille paljon. Laitteista tulee olemaan meille paljon hyötyä käytännön hoitotyössä.

keuhkosairauksien erikoislääkäri Katri Salin, Forssan sairaala

Laitelahjoitukset 2023

Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Hengitysliiton henkilökuntaa pitelee laitelahjoituksia

Laitelahjoitukset 2022

Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Hengitysliiton henkilökuntaa pitelee laitelahjoituksia

Laitelahjoitukset 2021

Lämmin kiitos lahjoituksesta! Yhteistyö Hengitysliiton kanssa potilaiden hengityselinterveyden edistämiseksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi on keuhkosairauksien yksikölle hyvin arvokasta.

ylilääkäri, osaamiskeskusjohtaja Minna Purokivi, Kuopion yliopistollinen sairaala

Olemme suunnattoman kiitollisia ja onnellisia näistä lahjoituksista. Samoin potilaamme, jotka potilasryhmänä kuuluvat hankalimmin oireileviin.

osastonlääkäri Markku Pekonen, Riihimäen sairaala

Mitä laitteita lahjoitetaan?

Hengitysliitto lahjoittaa erityisesti laitteita, jotka ovat hengityssairaille tarkoitettuja hengityksen apuvälineitä, laitteita ja mittareita, jotka mittaavat hengityksen toimintakykyä.

Lahjoitettavat apuvälineet ja laitteet mahdollistavat eri-ikäisten vaikeasti hengityssairaiden omaehtoisen liikkumisen, asioinnin sekä toimintakyvyn ylläpitämisen. Näitä laitteita ei luokitella lääkinnällisiksi apuvälineiksi tai -laitteiksi.

Miten laitelahjoitukset tehdään?

Hengitysliitto tekee useita laitelahjoituksia terveydenhuoltoon vuosittain. Lahjoitusten määrä vaihtelee Hengitysliiton järjestämien keräysten ja arpajaisten tuoton mukaan. Paikalliset hengitysyhdistykset osallistuvat lahjoituskäynteihin sekä vievät samalla sairastavien kokemustietoa ammattilaisille ja kertovat paikallisen hengitysyhdistyksen toiminnasta.

Lahjoitukset suunnataan pääasiassa erikoissairaanhoidon yksiköihin, jotka lainaavat apuvälineet ja laitteet vaikeaa hengityssairautta sairastavalle. Lahjoituskohteiden valinnassa noudatetaan tasapuolisuutta. Lahjoitusten vastaanottajan on sitouduttava järjestämään lahjoitettavien laitteiden ja mittareiden huolto. 

Hengitysliitto lahjoittaa välillä myös perusterveydenhuollon kautta laitteita, jotka annetaan hengityssairaille pysyvästi kotikäyttöön. Suoria lahjoituksia yksityishenkilöille ei tehdä. Kampanjanomaisesti on lahjoitettu häkämittareita neuvoloiden käyttöön ja PEF-mittareita terveyskeskuksiin.