Vaikutetaan sote-palvelujen tulevaisuuteen yhdessä aluevaaleissa 2022

Hengitysliitto nostaa aluevaaleissa esille yhdenvertaiset mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja ohjatun omahoidon järjestämisen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Suomi jaetaan 21 alueeseen, jotka kantavat vastuun hoidon järjestämisestä. Äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa siihen, millaisia henkilöt päätöksiä tekevät.

Hengitysliitto vaatii ehdokkaita ympäri maan sitoutumaan seuraaviin asioihin:

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hengityssairaille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa taataan riittävät resurssit hengityssairaan oikea-aikaisen ja yhdenvertaisen hoidon toteuttamiseksi.
 • Hoito- ja palveluketjut ovat katkeamattomia.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat yhdessä erityisesti iäkkään tai vaikeasti hengityssairaan toimintakykyä.

Omahoito perustuu hoitosuunnitelmaan, joka on tehty yhdessä pitkäaikaissairaan kanssa:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa huolehditaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisestä.
 • Hyvä, arkeen sovitettu hoitosuunnitelma sisältää omahoidon ohjauksen ja seurannan.
 • Onnistunut ohjattu omahoito säästää terveydenhuollon kustannuksia.

Kokemustoimijat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen:

 • Potilas on oman tilanteensa paras asiantuntija.
 • Hyvä hoito on ihmisen kohtaamista koko elämäntilanne huomioiden.
 • Vertaistuki tuodaan osaksi hoidon kokonaisuutta.

Elintapaohjaus on osa kaikkia sote-palveluja:

 • Elintapaohjaus ehkäisee pitkäaikaissairauksien syntymistä ja tukee hyvää hoitotulosta.
 • Nikotiinituotteiden käytön lopettamista tuetaan aktiivisesti palveluissa ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä.
 • Kuntoutukseen hakeutumiseen on saatavilla ohjausta.
 • Liikunta- ja ravitsemusneuvontaa saa aiempaa useampi.

Hengitysliitto sitoutuu Tarttumattomat sairaudet -verkoston tavoitteisiin nopeasta hoitoon pääsystä ja yhdenvertaisesta hoidosta. Lisäksi Hengitysliitto kannattaa Suomen sosiaali- ja terveys ry:n SOSTEn aluevaalitavoitteita: Elinvoimaiset järjestöt luovat osallisuutta ja vahvistavat asukkaiden hyvinvointia.