Järjestötoiminta

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia sekä toimia terveyden edistämiseksi. Järjestötoiminnan visio 2025 on: ”Suomessa on hyvä hengittää.” 

Hengitysliitto on poliittisesti sitoutumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa vertaistuen lisäksi tietoa sekä ohjaa jäseniä ja kansalaisia tarvittaessa julkisten palvelujen pariin. Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kannustamme jäsenyhdistyksiämme viestimään ja toimimaan aktiivisesti eri puolilla Suomea.

Uusia jäseniä liittyy mukaan järjestötoimintaan noin 1 000 henkeä vuodessa. Jäseniä on yhteensä yli 21 000. Jäsenten keski-ikä on 71 vuotta, uusien jäsenten keski-ikä on noin 63,5 vuotta.  Tutustu liiton jäsenetuihin ja liity jäseneksi.

Järjestötoiminnan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021−2025 ovat:

  • Hengitysterveys on asia, minkä vuoksi suomalaiset haluavat tehdä arjen tekoja.
  • Tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia ja kohtaamisen paikkoja. Hengityssairaat ja hengitysterveydestään kiinnostuneet kokevat itsensä ja toimintamme itselleen merkityksellisenä.
  • Tuomme hengityssairaan ääntä kuuluviin siellä, missä hengitysterveyteen liittyvistä asioista päätetään.

Hengitysliiton järjestötoiminta on saanut alkunsa vuonna 1941, lue lisää historiasta.

Hengitysliitto ry sisältää järjestötoiminnan lisäksi myös muita toimintayksiköitä, lue lisää toiminnan kokonaisuudesta Hengitysliitto ry -sivustolla.