Arvot

Hengitysliiton arvot ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, vertaisuus.

Yhteisöllisyys merkitsee yhdessä tekemistä ja osallisuutta. Liitto ja sen paikallisyhdistykset tarjoavat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Yhdessä tekeminen synnyttää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja voimaannuttaa.

Vastullisuus merkitsee ennakoivuutta, reagointiherkkyyttä ja yhteistyöhakuisuutta. Liitto toimii tavoitteellisesti ja reagoi herkästi toimintaympäristön muutoksiin. Liitto ja sen jäsenet edistävät omalla toiminnallaan yhteistyötä liiton sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Vertaisuus lähentää ja merkitsee erityisesti vertaisten ja kokemustiedon arvostamista. Liiton toiminta on mielekästä ja merkityksellistä.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2055522307809631

  Hengitysliitto

  Kuntoutusverkosto KUVE on huolissaan kuntoutuksen tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtämässä Kelalta maakuntiin ottamatta kaikilta osin huomioon kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä.

 • Facebook : 2055494467812415

  Hengitysliitto

  Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio voi lisätä lapsen matala-asteista tulehdusta, mutta vaikutus ei näyttäisi olevan pysyvä, todetaan THL:n tutkimuksessa. Niin tai näin, kosteusvaurioille altistuminen on joka tapauksessa saatava loppumaan. Ja tähän on yksinkertainen resepti: rakennukset on korjattava kuntoon ja asukkailla on oltava mahdollisuus puhtaisiin väistötiloihin.

 • Facebook : 2055380104490518

  Hengitysliitto

  Hengitysliitto kerää varoja neuvoloille tarkoitettujen häkämittareiden hankkimiseksi. Mittareiden avulla voidaan seurata odottavien ja synnyttäneiden äitien ja vauvojen elimistön häkäpitoisuuksia. Näin kehitykselle haitalliset riskit voidaan havaita ja puuttua niihin jo ennakoon. Voit osallistua arpajaisiin verkossa: