Yhteydenottorekisterin tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Hengitysliitto ry:n järjestötoiminnan yhteydenottorekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, y-tunnus 0201472-1
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 020 757 5000

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hengitysliiton viestintä, tiedotus@hengitysliitto.fi, puhelin 020 757 5000
Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, puhelin 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Yhteydenottorekisterin käyttötarkoitus on niiden asiakkaiden palveleminen, jotka ovat rekisterinpitäjään yhteydessä hengitysliitto.fi -verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta . Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito.

Rekisterinpitäjän osapuolen oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä ei hyödynnä yhteydenottorekisterin tietoja oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteröityessä pakollisia tietoja ovat henkilöiden etu- ja sukunimi. Sähköinen rekisteröityminen vaatii sähköpostiosoitteen ilmoittamisen ja sähköisesti rekisteröityessä IP-osoite tallentuu taustajärjestelmään. Rekisteriin kirjataan vapaaehtoisina tietoina annetut puhelinnumerot sekä osoitetiedot.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. Tiedot saadaan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä yhteydenottolomaketta käytettäessä, jotta rekisterinpitäjä voi varmistua henkilötietojen oikeellisuudesta esimerkiksi osoitteenmuutoksessa.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään hengitysliitto.fi-palvelua varten hankitussa palvelinympäristössä ja verkkoalustalla, jotka ovat tietoturva-suojausten alaisia . Rekisteriin pääsevät vain ne Hengitysliiton työntekijät, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään yhden vuoden ajan. Henkilö voi pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
• tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyy Tietosuoja-sivulta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että organisaatio käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi/yhteystiedot.