Hengitysliitto-kokonaisuus

Moniarvoinen ja moniääninen Hengitysliitto tekee työtä, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää.

Tuemme erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa tavoitteena parempi elämä.

  • Järjestötoiminnalle se tarkoittaa elinvoimaisia paikallisyhdistyksiä ja valtakunnallista vaikuttamistoimintaa.
  • Luoville se tarkoittaa vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen yhteiskunnallisen aseman parantamista ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen avulla. 
  • Sytykkeelle se tarkoittaa valmentautujien arjen ja työllistymisen tukemista uravalmennuksen, ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen, työpajatoiminnan sekä työkyvyn arviointien avulla.  
  • Kovakille se tarkoittaa valmentautujien arjen ja työllistymisen tukemista kuntouttavan työtoiminnan keinoin.
  • Lasaretille se tarkoittaa levähdyspaikan ja virkistyksen tarjoamista arjen kiireiden keskellä.

Hengitysliitto perustettiin turvaamaan keuhkosairaiden asemaa, hoitoa ja kuntoutusta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Liiton järjestötoiminnan rinnalle syntyi oppilaitos, kuntoutuskeskuksia ja työllistämisen yksiköitä. Hengitysliitto luopui sittemmin kuntoutustoiminnasta, mutta harjoittaa edelleen opetustoimintaa ja työllistämistä. Vuosikymmenten aikana toiminta on laajentunut niin, että oppilaitoksen opiskelijakunnasta ja yritysten asiakkaista vain murto-osa ovat hengityssairaita tai ovat hengitysyhdistysten jäseniä.

Hengitysliitolle on tärkeää huolehtia kaikessa toiminnassaan osaamisen kehittämisestä ja yhteiskuntavastuullisuudesta.

Suomen Sisäilmakeskus Oy on 30.10.2017 myynyt liiketoimintansa Rambol Finland Oy:lle. Lue lisää.

Hengitysliiton toiminnan kokonaiskuva 2018

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa