Hengityssairauksien tutkimussäätiö

Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES, The Research Foundation of the Pulmonary Diseases) tukee hengityssairauksiin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. Apurahoja myönnetään hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviin tutkimushankkeisiin.

HES-säätiön tukemat tutkimukset kattavat kaikki hengityssairaudet. Vuosittain julistetaan teemahaku vaihtuvista tutkimuskohteista. Lisätietoja säätiöstä ja apurahojen hakemisesta löydät osoitteesta www.hes-saatio.fi.

Hengitysliitto on perustanut Hengityssairauksien tutkimussäätiön.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa