Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Hengitysliiton toimintaa rahoitetaan eri tavoin: erilaisin avustuksin, yhteistyösopimuksin sekä omalla tuote- ja palvelumyynnillä.

Järjestötoiminnassa tärkein rahoittaja on STEA. Vuonna 2017 liitto sai yleisavustuksena toimintaansa 955 000 euroa. Lisäksi STEA tuki kohdennettuja projekteja yli 745 000 eurolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM tuki toimintaa 103 000 eurolla. Järjestötoimintaa rahoitetaan myös omalla varainhankinnalla ja jäsenmaksutuotoilla. Teemme myös kaupallista yhteistyötä.

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Alla olevasta kuvasta näet, miten erilaiset tuet ohjataan oikeisiin kohteisiinsa. 

Hengitysliiton rahavirrat

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2055522307809631

  Hengitysliitto

  Kuntoutusverkosto KUVE on huolissaan kuntoutuksen tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtämässä Kelalta maakuntiin ottamatta kaikilta osin huomioon kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä.

 • Facebook : 2055494467812415

  Hengitysliitto

  Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio voi lisätä lapsen matala-asteista tulehdusta, mutta vaikutus ei näyttäisi olevan pysyvä, todetaan THL:n tutkimuksessa. Niin tai näin, kosteusvaurioille altistuminen on joka tapauksessa saatava loppumaan. Ja tähän on yksinkertainen resepti: rakennukset on korjattava kuntoon ja asukkailla on oltava mahdollisuus puhtaisiin väistötiloihin.

 • Facebook : 2055380104490518

  Hengitysliitto

  Hengitysliitto kerää varoja neuvoloille tarkoitettujen häkämittareiden hankkimiseksi. Mittareiden avulla voidaan seurata odottavien ja synnyttäneiden äitien ja vauvojen elimistön häkäpitoisuuksia. Näin kehitykselle haitalliset riskit voidaan havaita ja puuttua niihin jo ennakoon. Voit osallistua arpajaisiin verkossa: