Savonlinnan kansanterveyssäätiö

Hengitysliitto on yksi Savonlinnan kansanterveyssäätiön taustayhteisöistä. Säätiö myöntää hankeavustuksia kansanterveystyön edistämiseen oikeustoimikelpoisille yhdistyksille ja säätiöille. Etusija on järjestöjen uusilla toimintamuodoilla, etenkin harvinaistoiminnassa. Järjestöjen perustoimintaa ei avustuksilla tueta.

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea sellaista asiakas- ja järjestölähtöistä työtä, jonka tarkoituksena on edistää ryhmien ja yksityisten henkilöiden terveyttä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Terveyden edistämistä tarkastellaan laaja-alaisesti sekä jäljellä olevan terveyden tukemista ja toimintakyvyn säilyttämistä painottaen. Toiminnan kohteena voivat olla mitkä tahansa sairaudet, mutta hankearvioinnissa korostetaan erityisesti harvinaista sairautta sairastavien kanssa tehtävää työtä sekä osallisuutta ja vertaistoimintaa. 

Avustettavan hankkeen tulee täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset: 

  • hanke on innovatiivinen, uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja luova
  • hankkeen tulokset voidaan yleistää ja niitä voivat soveltaa ja toteuttaa muutkin toimijat
  • hanke lisää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muiden henkilöiden osallistumista, osallisuutta ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä muuta yhteistyötä
  • hankkeen toteuttajalta edellytetään riittävää taloudellista toimintakykyä, sisällön asiantuntemusta, projektinhallintaa ja raportointia.

Vuonna 2019 myönnetyt hankkeet on toteutettava lokakuun 2019 ja maaliskuun lopun 2020 aikana ja raportointi tehdään huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Kysy lisää:

Järjestöpäällikkö Eeva Palmroos
puh. 040 520 5475, eeva.palmroos(a)hengitysliitto.fi.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa