Savonlinnan kansanterveyssäätiö

Hengitysliitto on yksi Savonlinnan kansanterveyssäätiön taustayhteisöistä. Säätiö myöntää hankeavustuksia kansanterveystyön edistämiseen oikeustoimikelpoisille yhdistyksille ja säätiöille. Etusija on järjestöjen uusilla toimintamuodoilla, etenkin harvinaistoiminnassa. Järjestöjen perustoimintaa ei avustuksilla tueta.

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea sellaista asiakas- ja järjestölähtöistä työtä, jonka tarkoituksena on edistää ryhmien ja yksityisten henkilöiden terveyttä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Terveyden edistämistä tarkastellaan laaja-alaisesti sekä jäljellä olevan terveyden tukemista ja toimintakyvyn säilyttämistä painottaen. Toiminnan kohteena voivat olla mitkä tahansa sairaudet, mutta hankearvioinnissa korostetaan erityisesti harvinaista sairautta sairastavien kanssa tehtävää työtä sekä osallisuutta ja vertaistoimintaa. 

Avustettavan hankkeen tulee täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset: 

  • hanke on innovatiivinen, uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja luova
  • hankkeen tulokset voidaan yleistää ja niitä voivat soveltaa ja toteuttaa muutkin toimijat
  • hanke lisää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muiden henkilöiden osallistumista, osallisuutta ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä muuta yhteistyötä
  • hankkeen toteuttajalta edellytetään riittävää taloudellista toimintakykyä, sisällön asiantuntemusta, projektinhallintaa ja raportointia.

Säätiön hankeavustukset ovat haettavana 25.9.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja hankeavustuksen hakemisesta antaa järjestöpäällikkö Eeva Palmroos puh. 040 520 5475, eeva.palmroos@hengitysliitto.fi

Avustettavat hankkeet on toteutettava lokakuun 2019 ja maalikuun lopun 2020 aikana ja raportointi tehdään huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Päätöksen avustusten myöntämisestä ja maksatuksesta tekee säätiön hallitus syyskuun 2019 lopulla. 

Myönnetyt avustukset 2018

  • Hengitysliitto ry 58.000 €
  • Invalidiliitto ry 100.000 €
  • Kuusamon Reuma ja Tulesyhdistys ry 10.000 € 
  • Oulun Invalidien Yhdistys ry 10.000 €
  • Suomen Reumaliitto 48.000 €
  • Suomen sklerodermayhdistys ry 3.500 €

Kysy lisää:

Vastaava aluesuunnittelija Eeva Palmroos
puh. 040 520 5475, eeva.palmroos(a)hengitysliitto.fi.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa