Savonlinnan kansanterveyssäätiö

Hengitysliitto on yksi Savonlinnan kansanterveyssäätiön taustayhteisöistä. Säätiö myöntää hankeavustuksia kansanterveystyön edistämiseen oikeustoimikelpoisille yhdistyksille ja säätiöille. Etusija on järjestöjen yhteishankkeilla ja uusilla toimintamuodoilla. Järjestöjen perustoimintaa ei avustuksilla tueta.

Kansanterveystyön tarkoituksena on ennalta ehkäistä sairauksia, edistää ryhmien ja yksityisten henkilöiden terveyttä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Terveyden edistämistä tarkastellaan laaja-alaisesti, painotus on jäljellä olevan terveyden tukemisessa ja toimintakyvyn säilyttämisessä. Sairauden laatua ei ole rajattu. Hankearvioinnissa korostetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kanssa tehtävää työtä, osallisuutta ja vertaistoimintaa. Lisäksi avustettavan hankkeen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • hanke on alueellisesti tai muuten merkittävä
  • hanke on uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja luova
  • hankkeen tulokset voidaan yleistää eli niitä voidaan soveltaa muillakin paikkakunnilla
  • hanke lisää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muiden henkilöiden osallistumista ja osallisuutta sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä
  • hankkeen toteuttajalta edellytetään riittävää taloudellista toimintakykyä, sisällön asiantuntemusta, projektinhallintaa ja raportointia.

Myönnetyt avustukset 2017

Suomen Reumaliitto ry 80.000 €
Hengitysliitto ry 52.250 €
Kuusamon Reumayhdistys ry 48.000 €
Reisjärven Hengitysyhdistys ry 23.100 €

Kysy lisää:

Vastaava aluesuunnittelija Eeva Palmroos
puh. 040 520 5475, eeva.palmroos(a)hengitysliitto.fi.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa