Kielet

Hyvässä hoidossa -ohjelma

Hyvä vuorovaikutus parantaa tutkitusti sekä sairastuneen hoitoa että kaikkien osapuolien tyytyväisyyttä. Hengitysliitto esittää 5 ratkaisua, joiden avulla voi vaikuttaa hoidon ja omahoidon onnistumiseen.

Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Jotta voisimme hoitaa terveyttämme, meidän on ymmärrettävä, mistä omassa hoidossamme ja omahoidossamme on kyse. Hyvässä hoidossa -ohjelmassa kannustamme jokaista sairastunutta omien potilastaitojen kehittämiseen. Ratkaisujamme voivat hyödyntää myös sairastuneiden läheiset ja terveydenhoitoalan ammattilaiset.

Hyvässä hoidossa sairastunut on itse hoidon lähtökohta ja oman terveytensä asiantuntija. Samalla sairastuneella on myös oma vastuunsa omahoidon onnistumisesta yhdessä suunnitellulla tavalla.

Hyvässä hengessä tapahtuva vuorovaikutus on kahden kauppa, joka edellyttää molemminpuolista arvostusta ja luottamusta. Omaan hoitoon ja omahoitoon liittyvistä asioista muistetaan ja uskalletaan kysyä. Hyvä kohtaaminen on myös kuuntelemisen taidon vaalimista ja halua ymmärtää toista. Myönteisyys lisää usein myönteisyyttä.

Terveydenhuollon vastaanottokäynti on yleensä täynnä asiaa, joten siihen kannattaa valmistautua huolella. Kirjallisia ohjeita voi myös pyytää käynnillä mukaan. Lisää vinkkejä potilastaitojen kehittämiseen löydät Hyvässä hoidossa -ohjelmasta.

Hyvässä hoidossa -ohjelma sisältää ratkaisuehdotuksia myös terveydenhuollon ammattilaisille. Tehdään yhdessä parhaamme, että kaikki saisivat hyvää hoitoa.

Katso Hyvässä hoidossa -videosarja

Hengitysliiton videosarja ”Hyvässä hoidossa” havainnollistaa erilaisten vuorovaikutustyylien vaikutusta terveydenhuollon vastaanottokäyntien onnistumiseen. Tiedot välittyvät kaikissa kohtaamisissa, mutta motivoituminen, hoitoon sitoutuminen ja oma tyytyväisyys kohtaamiseen vaihtelevat – sekä pätevällä ammattilaisella että sairastavalla itsellään. Kohtaamisella on väliä – hyvässä hoidossa! 

Katso Hyvä hoidossa -videosarja Youtubessa

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa