Järjestöyhteistyö

Hengitysliitto vaikuttaa monenlaisissa työryhmissä ja yhteistyöelimissä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Lisäksi liitto on mukana erilaisissa kattojärjestöissä ja tekee myös kansainvälistä järjestöyhteistyötä.

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyö

Hengitysliitto kuuluu sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiseen kattojärjestöön SOSTE ry:hyn, jonka puitteissa vaikutetaan mm. tuleviin terveydenhuollon uudistuksiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Liitolla on edustaja monissa SOSTEn työryhmissä: arviointi-, järjestö-, järjestöviestijät-, kuntoutus-, potilas- ja kansanterveysjärjestöt- (POTKA) sekä vanhusväestön hyvinvointi ja terveys (Vahva) -verkostoissa.

Järjestöyhteistyötä tehdään Tarttumattomien sairauksien -verkostossa (NCD Alliance, Finland) ja Yksi Elämä -hankkeessa valtakunnallisesti ja paikallisesti, Järjestöjen Nikotiiniton Suomi -verkostossa, Savuton Suomi 2030 ohjausryhmässä, työvaliokunnassa ja viestijäverkostossa sekä Harvinaiset-verkostossa.

Hengitysliitto on mukana Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmassa (2018−2028).

Hengitysliiton edustaja on Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasjaostossa, Kuluttajaliiton Kuluttajaparlamentissa, Puhelin ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa (PuhEet) ja Sosiaaliturvaopas-työryhmässä. Hengitysliitto on varajäsenenä STEAn avustusasianneuvottelukunnassa.

Hengitysliiton edustaja on mukana Lahja elämälle (Kyllä elinluovutukselle) ohjausryhmässä, Lasten terveysfoorumissa ja Liikkujan Apteekki -hankkeen ohjausryhmässä sekä Lääkeinformaatioverkostossa ja Lääkehoidon päivä -suunnittelutyöryhmässä. Lisäksi ollaan Voimaa vanhuuteen -järjestökumppani.

Olemme mukana seuraavissa yhteishankkeissa:

Ratkaistaan yhdessäPieni ele keräysYksi elämä

Alueellinen yhteistyö

Hengitysliiton järjestöasiantuntijat osallistuvat Järjestö 2.0 hankkeen aluetyön verkostoihin. Hengitysliiton edustaja on mukana TAYSin projektiryhmässä ”Järjestöt erikoissairaanhoidon kehittämiskumppanina” ja TAYSin harvinaisten sairauksien yksikön asiantuntijatyöryhmässä sekä OYSin ohjausryhmässä ”Järjestöt sairaalassa”. Lisäksi ollaan mukana Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa.

Hengitysliiton edustaja on mukana Kainuun kokemustoimijaverkoston ohjausryhmässä, Oulun kokemustoimijaverkoston ohjausryhmässä, Satakunnan kokemustoiminnan ohjausryhmässä sekä valtakunnallisessa kokemustoimijaverkostossa. Lisäksi ollaan mukana korjausneuvojien yhteistyön kehittämiseen alueellisessa työryhmässä Oulun seudulla ja Uudellamaalla.

Rakentaminen

Hengitysliiton edustaja on mukana Ympäristöministeriön Terveet tilat 2028 -ohjelmassa, Sosiaali- ja terveysministeriön rakennusterveyteen liittyvien koulutuksien ja pätevöinnin kehittämistyöryhmässä, Rakennustietosäätiön RT-esteettömyystietopalvelun erityispäätoimikunnassa ja Iho- ja allergiasairaalan Sisäilmapoliklinikka-työryhmässä sekä Työterveyslaitoksen työryhmässä ”Työntekijöiden terveellisyys ja turvallisuusvaatimukset rakennusten kosteusvaurioselvityksissä”. 

Liikunta

Hengitysliiton edustaja on mukana Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnassa, Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallituksessa, Olympiakomitean perheliikuntaverkostossa, Liikkujan polku (Satakunta, Pori) -työryhmässä, Liikkuva koulu -järjestötyöryhmässä, Liikkuva yhdistys -hankkeen ohjaus- ja työryhmässä, Liikuttava maakunta Pirkanmaa -ohjausryhmässä, Pirkan loikka -verkostossa (varhaiskasvatus) sekä Suomen Ladun ”Perheliikunnan kehittämishankkeessa”.

Luottamustoimet säätiöissä ja hallitusjäsenyydet

Hengitysliitolla on edustus Hengityssairauksien tutkimussäätiön, Savonlinnan kansanterveyssäätiön ja Opintokeskus Siviksen hallituksessa sekä Vates-säätiön valtuuskunnassa.

Kansainvälinen yhteistyö

Euroopassa Hengitysliiton ääni kanavoituu EU-tasolla vaikuttamisessa EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations), European Lung Foundation ja Eurodis (Rare Disease Europe Patient Organisation) sekä ENCPA (European Network of COPD Patients’ Association) -organisaatioiden kautta. Olemme myös suoraan yhteydessä suomalaisiin europarlamentaarikkoihin. Käymme keskustelua ja kokoonnumme yhteen säännöllisesti muiden vastaavien pohjoismaisten järjestöjen kanssa (Nordic Heart and Lung Alliance, NHL-verkosto).

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2755692697792585

  Hengitysliitto

  "Samalla kun olen jakanut tarinaani muille, olen käsitellyt omaa sairauttani", Hengitysliiton vertaistoiminnassa mukana oleva Ari kertoo uudessa podcastissa.

  Vertaiset ovat oman sairauskokemuksensa asiantuntijoita. "En ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta minä voin jakaa arjen vinkkejä muille. Ei ole varmaa, toimivatko minun vinkkini, mutta niistä saattaa aueta uusia näkökulmia", Ari sanoo.

  Helena kertoo: "Hengitysliiton vertaistoiminnan avulla sain tietää, että jossakin on joku toinen ihminen, jolla on samanlainen elämäntilanne."

  Kuuntele YouTubesta Arin ja Helenan keskustelu: https://bit.ly/2RSU1xJ. Voit kuunnella podcastin eli äänitiedoston millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

  Kuuntele samalla aikaisemmat 3 podcastia, jotka kertovat vertaiskokemuksesta naisen näkökulmasta. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Lue lisää vertaistoiminnasta:
  https://bit.ly/2ROXsoQ

 • Facebook : 2746429188718936

  Hengitysliitto

  "Minä olen sitkiä ihiminen."Pitkäaikaissairaus on opettanut paitsi sitkeyttä, myös armollisuutta itseä kohtaan, Elisa kertoo Hengitysliiton podcastissa.

  Hengitysliiton 3-osainen kuuntelusarja kertoo naisen elämästä sairauden kanssa:
  Miten kehon muutokset vaikuttavat naiseuteen? Muuttaako sairaus vahvemmaksi? Mikä auttaa vaikeina hetkinä, kun happi meinaa loppua?

  Hengitysliiton Minä, nainen -kuuntelusarjassa eli podcastissa kolmikymppiset Elisa ja Pirkko keskustelevat 64-vuotiaan Eevan kanssa naisen elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita.

  Kuuntele kaikki 3 podcastia Hengitysliiton YouTube-kanavalla: https://bit.ly/2Lv1KAR
  Podcastit ovat äänitiedostoja, joita voi kuunnella millä tahansa älylaitteella.