Usein kysytyimmät kysymykset

Mihin Hengitysliitto tarvitsee lahjoitusvaroja?

Hengitysliitto tekee joka päivä työtä hengitysterveyden ja hengityssairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, voimauttavan omahoidon ja hengityssairaiden elämänlaadun puolesta. Jaamme tietoa, tarjoamme vertaistukea ja vaikutamme päätöksentekoon. Julkinen rahoitus on toimintamme kivijalka, mutta sen lisäksi tarvitsemme myös lahjoituksina saatuja varoja.

Hengitysliitto on yleishyödyllinen yhdistys, joka käyttää saamansa varat monipuoliseen ja laajaan toimintaan. Jäsenistömme lisäksi avaamme ovet useimpiin tapahtumiimme kaikille kiinnostuneille. Osa Hengitysliiton julkisesta rahoituksesta siirretään suoraan Hengitysyhdistyksissä tehtävään paikallistoimintaan.

Mitä varoilla saadaan aikaan?

Voit seurata Hengitysliiton toimintaa, vaikuttamistyötä ja viestintää verkossa ja sosiaalisen median kanavissa. Julkaisemme vuosikatsauksissa tarkemmin tiedot kaikille kiinnostuneille avoimesta asiantuntijatyöstämme, viestinnästä ja edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Lisäksi kerromme yhteistyöprojekteista, joissa olemme mukana eri järjestöjen kanssa ja tietysti erilaisiin keräyskohteisiin suunnatuista lahjoituksista. 

Hengitysliiton asiantuntijat tukevat, neuvovat ja ohjaavat Hengitysyhdistyksiä ympäri Suomen. Lisäksi he järjestävät verkkotapahtumia ja valtakunnallista vertaistoimintaa. Hengitysliitto kouluttaa vuosittain satoja vapaaehtoisia.  

Tutustu toimintaamme, sen arviointiin ja tuloksiin.

Miten varainhankintaa valvotaan?

Suomessa rahankeräys ja arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista. Rahankeräysten järjestämistä ja valvontaa säätelee Rahankeräyslaki 863/2019 ja arpajaisten järjestämistä Arpajaislaki 1047/2001. Poliisihallitus vastaa rahakeräyslupien ja arpajaislupien myöntämisestä. Keräyslupa ja rekisteriseloste.

Kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi esimerkiksi näillä verkkosivuilla ja kerromme, miten käytämme meille annettuja lahjoituksia, keräysvaroja ja arpajaisten tuottoja. Poliisihallituksen lupien saamisen edellytyksenä ovat aiemmista keräyksistä ja arpajaisista tehtävät hyväksyttävät tilitykset.

Mihin tahoihin Hengitysliitto on järjestönä sitoutunut?

Hengitysliitto on aina ollut poliittisesti sitoutumaton järjestö. Toimintamme sai alkunsa tuberkuloosin vastaisesta taistelusta vuonna 1941 . Lue lisää Hengitysliiton historiasta.

Teemme paljon yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveydenhoitoalan järjestöjen kanssa erilaisissa projekteissa. Vaikutamme erilaisissa työryhmissä ja kansallisissa hengitysterveyteen ja hengityssairauksiin liittyvissä ohjelmissa, joissa toimimme yhdessä julkisen sektorin edustajien, kuten Valtioneuvoston kanslian, Sosiaali- ja terveysministeriön, Ympäristöministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa.