hahmo suurennuslasi sisäilma
Julkaistu: 22.1.2021
UutisetSisäilma

Filha ry selvitti sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkuja

Selvityksen perusteella niissä yksiköissä, joissa hoito- ja palvelupolku oli määritelty, arvioitiin potilaiden auttamisen onnistuvan useammin kuin sellaisissa, joissa sitä ei ole määritelty.

Selvityksessä todetaan, että oireiden moninaisuus ja epäselvyys oireilun aiheuttajassa rajoittavat oireilevan henkilön tilanteen selvittämistä ja hoidon järjestämisen sujuvuutta. Lisäksi epäselvät vastuut, moninaiset toimintatavat sekä erilaiset näkemykset vaikeuttavat hoitoa.

Selvityksessä ehdotetaan, että jatkossa hyvin toimivien hoitopolkujen järjestely tulee selvittää tarkemmin ja tarkastella mahdollisuutta toteuttaa hyviä ratkaisuja myös muille alueille, tai selvittää keinoja tukea
paikallisten toimintamallien kehittämistä.

Samalla tulisi tarkastella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rooleja tarkemmin ja luoda selkeät vastuunjaot, jolloin potilaiden yhdenmukainen ja oikea-aikainen hoito ja tuki toteutuvat tasapuolisesti ja hoitoyksiköiden kuormitus tasoittuu.

Filha ry selvitti hoitopolkuja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoilla syksyllä 2020. Selvitys on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa.

Lue Filhan selvitys kokonaisuudessan.