vaikutt
Julkaistu: 27.3.2023
Uutiset

Hengitettävien lääkkeiden laiteneuvonnan merkitys kasvaa

Apteekin antolaiteneuvonnan merkitys kasvaa lääkevaihdon laajetessa.

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien hengitettävien lääkevalmisteiden lääkevaihtomahdollisuus laajenee 1.4.2023 alkaen. Keskenään vaihtokelpoisten hengitettävien lääkkeiden vaihtoa tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) ylläpitämän keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon mukaisesti.

Apteekin antolaiteneuvonnan merkitys kasvaa lääkevaihdon laajetessa. Nyt lääkelaissa on neuvontaan nimenomainen velvoite, kun kyseessä on astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävän hengitettävän lääkevalmisteen vaihtotilanne. Neuvonta on tehtävä tilassa, joka soveltuu tähän tarkoitukseen ja täyttää salassapitoa koskevat vaatimukset.

Jos lääkkeet hankitaan toisen henkilön puolesta tai verkkoapteekista, lääkkeen oikeaan ottotekniikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli neuvontatilanteessa käy ilmi, ettei lääkkeen käyttäjä osaa tai pysty käyttämään uutta vaihdettavaa antolaitetta oikealla tavalla, apteekki on yhteydessä lääkkeen määräjään.

Hengitysliitto selvitti vuoden alussa kyselyllä lääkkeenkäyttäjien ajatuksia hengitettävien lääkkeiden lääkevaihdon laajenemisesta. Vastaajat suhtautuivat lääkevaihtoon pääosin mielenkiinnolla ja avoimesti. Lääkevaihdon laajenemista pidettiin hyvänä asiana, jos sen avulla saadaan edullisempia lääkkeitä lääkkeiden tehon ja vaikutusten pysyessä samoina. Lääkärin suositusta pidettiin tärkeänä, eikä hyvin toimivaa lääkettä haluta herkästi vaihtaa ilman lääkärin antamaa määräystä.

Hengitettävien lääkkeiden sujuvan ja turvallisen käytön onnistumiseksi tarvitaan asiantuntevaa lääke- ja laiteneuvontaa niin terveydenhuollossa kuin apteekissa. Ohjausvideoita on saatavilla apteekki.fi-sivustolla sairastavien omaan käyttöön.

Hengitysliitto tekee uuden kyselyn hengitettävien lääkkeiden käyttäjille loppuvuodesta. Kyselyssä kartoitetaan kokemuksia lääkevaihdosta.