Julkaistu: 13.3.2020
Uutiset

Hengitysliiton valtakunnalliset kokoontumiset peruutetaan koronaviruksen vuoksi

Tällä tavoin vähennetään riskiryhmiin kuuluvien virustartuntoja. Liiton verkkovertaisryhmät, puhelinpalvelut ja digitaaliset palvelut toimivat normaalisti.

Hengitysliiton valtakunnalliset kokoontumiset, kuten järjestöpäivät, perutaan toistaiseksi. Liiton verkkovertaisryhmät ja muut puhelin- ja digitaaliset palvelut toimivat normaalisti. 

Hengitysyhdistykset ympäri Suomen järjestävät paljon vertaistoimintaan liittyviä tilaisuuksia, liikuntaryhmiä ja kaikille avoimia yleisötapahtumia. Hengitysliitto suosittaa, että näiden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä pidättäydytään koronavirusepidemian ajan. Kokoontumisten rajoittaminen on viranomaisten mukaan toimiva keino vähentää riskiryhmiin kuuluvien virustartuntoja. 

Lisäksi Hengitysliitto suosittaa, että hengitysyhdistyksen vuosikokous keväällä järjestetään turvallisena ajankohtana, vaikka säännöt edellyttävät sen järjestämistä viimeistään huhtikuussa. Koronavirustilanne on ylivoimainen este, jonka vuoksi päätösvalta yhdistyksissä voidaan siirtää määräajan jälkeen.

Koronavirus on syytä ottaa vakavasti. Hengitysliitto on yhdessä Filhan kanssa ottanut kantaa keuhkosairauksia sairastavien tilanteeseen 12.3.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa tilannetta koko ajan ja ohjeistaa, miten suojautua ja toimia, jos virukselle altistuu tai siitä sairastuu. Viranomaisten ajantasaisia ohjeita on syytä noudattaa tarkasti kaikessa toiminnassa.