Huurteinen ikkuna. Ikkunan ympärille on alkanut ilmestymään kosteusvaurioita.
Julkaistu: 23.11.2022
UutisetSisäilma

Huono sisäilma kotona? Ota avuksi havainnoi, tutki ja korjaa -toimintamalli

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamalli kattaa sisäilmaan liittyvät tilanteet havainnoista mahdollisiin korjauksiin. THL uutisoi aiheesta 13.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut toimintamallin asunnon sisäilmaa heikentävien tilanteiden hoitamisesta.

Tarve sisäympäristön tilan selvitykseen voi syntyä viihtyvyys- tai olosuhdehaitoista, kuten tunkkaisesta ilmasta tai liian korkeasta tai matalasta lämpötilasta. Myös esimerkiksi näkyvät vauriot tai sisäilmaan liitetty oireilu voivat olla syy aloittaa asunnon sisäympäristön tilan selvitys.

Toimintamalli on suunnattu etenkin asunto-osakeyhtiöille, omakotitalojen omistajille sekä vuokralla asuville. Toimintamalli kattaa sisäilmaan liittyvät tilanteet havainnoista mahdollisiin korjauksiin, ja siinä otetaan huomioon eri toimijoiden roolit ja tehtävät.

Mahdollisista havainnoista asunnon sisäympäristöön liittyen tulee ilmoittaa vastuussa oleville tahoille. Kiinteistön omistaja vastaa rakennuksen kunnon selvittämisen ja tarvittavien korjausten järjestämisestä. Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvat esimerkiksi vedeneristeet, kosteus- ja höyrynsulut sekä ilmanvaihtojärjestelmät.

Tukea asunnon sisäilmatilanteen selvittämiseen voi saada kunnan ympäristöterveystarkastajalta. Tarvittaessa terveydensuojeluviranomainen voi arvioida, esiintyykö rakennuksessa tai tilassa tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.

Asunnon kunto tulee selvittää aina rakennusteknisten tutkimusten avulla. Kunnosta ei voida tehdä johtopäätöksiä koettujen oireiden tai olosuhdehaittojen perusteella.