Julkaistu: 31.8.2023
UutisetSisäilma

Kartoitus asbestin käytöstä rakennuksissa

Asbestia arvellaan olevan rakennuskannassa jäljellä 50 000–80 000 tonnia. Tämä vastaa 25–40 prosenttia alkuperäisestä asbestin määrästä.

Kesäkuussa 2023 julkaistu Asbestin käyttö rakennuksissa -kartoitus tarkastelee nykyisessä rakennuskannassa olevien asbestipitoista materiaalia sisältävien rakennusten määrää ja rakennuskannassa jäljellä olevan asbestin määrää. Lisäksi kartoituksessa arvioidaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleen asbestilainsäädännön toimivuutta sekä asbestin terveysvaikutuksia ja asbestille ammatissaan altistuvien seurantaa.

Asbestia arvellaan olevan rakennuskannassa jäljellä 50 000–80 000 tonnia. Tämä vastaa 25–40 prosenttia alkuperäisestä asbestin määrästä. Asbestia esiintyy yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ehjissä rakennusmateriaaleissa kiinteässä muodossa, josta ei juurikaan irtoa rakennuksen normaalin käytön aikana asbestikuituja sisäilmaan.

Asbestin aiheuttamien sairaustapausten määrä on laskenut jyrkästi. Tällä hetkellä altistuminen asbestille näyttää olevan yleisintä kaivosteollisuudessa sekä rakennusalalla. Asbestipurkutöiden turvallisuutta tulee edelleen parantaa työ- ja suojausmenetelmiä ja valvontaa tehostamalla.

Osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa laaditun kartoituksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva asbestin esiintymisestä rakennuksissa, tarkastella asbestikartoitusta ja -purkutyötä koskevien säädösten ja menettelyjen toimivuutta sekä arvioida uusien asbestille altistumisten määrää. Kartoituksen on laatinut Ramboll Finland Oy.

Kartoituksen voi lukea Terveet tilat 2028 -sivustolla.