Julkaistu: 10.5.2024
UutisetVaikuttaminen

Kohti EU-vaaleja: Ihmisten terveys perustuu vastuulliseen ympäristöpolitiikkaan

Hengitysliitto vaikuttaa EU-vaaleissa hengitysterveyttä ja toimintakykyä tukeviin päätöksiin.

EU-tasolla päätetään useista arkeen ja terveyteen vaikuttavista linjauksista. Ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain Euroopassa noin 500 000 ennenaikaista kuolemaa. Pienhiukkasten määrän kasvu lisää riskiä sairastua muun muassa astmaan. Ilmastonmuutos vähentää luonnon monimuotoisuutta ja eläimistä ihmisiin leviävät taudit yleistyvät.

Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon päätösten ilmasto- ja luontovaikutukset sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Poliittisilla päätöksillä on mahdollista edistää yhtä aikaa sekä ihmisten hyvinvointia että luonnon ja ilmaston kestävyyttä. Lue verkosta perusviesteistämme, niiden perusteluista ja poliittisista päätöksistä, jotka näemme tarpeellisiksi.

EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta 2024. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä eli meppiä. Ehdokkaita voi äänestää ennakkoon 29.5.–4.6.