kuvituskuva rokotus
Julkaistu: 1.2.2021
UutisetKorona

Koronavirusrokote jakaa mielipiteitä

Selvästi yli puolet (57 %) suomalaisista kokee koronavirusrokotteen ottamisen myönteiseksi asiaksi. Miehet suhtautuvat rokotteeseen vähän naisia myönteisemmin. Noin neljänneksellä suomalaisista rokotteen ottaminen herättää kielteisiä tunteita. Myönteisimmin rokotteeseen suhtauduttiin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Koronarokotteen ottaminen herättää hyvin erilaisia tunteita: helpotusta, pelkoa ja kiinnostusta. Mitä nuoremmista suomalaisista on kyse, sitä yleisempää pelontunne rokotetta kohtaan on. 

Poliittiset kannat vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymiseen myös koronarokotteen kohdalla. Hallituspuolueiden kannattajat kokevat rokotteen ottamisen myönteisemmin kuin oppositiopuolueiden kannattajat.

Noin 65 % suomalaisista aikoo ottaa koronarokotteen, noin 1 % rokotesuoja on jo. Noin 20 ei ole vielä päättänyt, miten aikoo toimia. Noin 14 % ei aio ottaa rokotetta. Tunteet olivat vahvasti yhteydessä aikomukseen ottaa tai olla ottamatta koronarokote. Osa vastaajista aikoi ottaa rokotteen kielteisistä tunteista huolimatta, oletettavasti he arvioivat rokottamattomuuden seuraukset vielä kielteisemmiksi. 

NayaDaya Oy tekemään tutkimukseen vastasi yhteensä noin tuhat suomalaista (N=1001).  Tunnedata kerättiin kahden YouGovin online-paneelin avulla 20.-22.1.2021

Tutkimuksen johtopäätösten mukaan koronarokotukseen liittyvistä huolista kannattaa keskustella, sillä kielteisillä tunteilla on vaikutusta halukkuuteen ottaa rokotus. Tieto voi auttaa pelkoon, mutta sen lisäksi tarvitaan luottamusta viranomaisten rokoteturvallisuutta koskevaan valvontaan.

Hengitysliitto suosittaa koronavirusrokotteen ottamista. Luotettavaa ja ajantasaista tietoa rokotuksista saa Lääketietokeskuksen Rokotustieto.fi-sivustolta.