Pieni sisäkasvi ikkunan laudalla. Ulkona on aurinkoinen kesäpäivä.
Julkaistu: 23.3.2022
UutisetHengitysterveysSisäilma

Kotien VOC-pitoisuudet ovat Suomessa pieniä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa selvittänyt kotien VOC-pitoisuuksia eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ja formaldehydipitoisuuksia vuosina 2010–2019 kerätyn mittausaineiston pohjalta.

Tavanomaiset pitoisuudet alittavat selvästi kansainväliset terveysperusteiset ohjearvot sekä asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajat.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että asuntojen keskimääräinen kokonais- eli TVOC-pitoisuus on laskenut 10 vuoden tarkastelujakson aikana 40 prosenttia. Yksittäisten VOC-yhdisteiden pitoisuudet ovat pääasiassa pysyneet samalla tasolla tai pienentyneet, vaikka niiden esiintyvyydessä havaitut trendit ovat pääosin nousevia. Tulokset selittyvät todennäköisesti rakennusmateriaaleissa tapahtuneissa muutoksilla.

Tutkimusaineiston perusteella haitalliset terveysvaikutukset asunnoissa tyypillisesti esiintyvillä pitoisuuksilla ovat hyvin epätodennäköisiä.

Lue lisää aiheesta THL:n verkkosivuilla julkaistusta uutisesta.