Julkaistu: 20.1.2020
Uutiset

Koulujen sisäilmaongelmien selvittämiseksi tarvitaan tutkimustietoa ja yhteistyötä

Rehtoribarometrin mukaan koulumaailmassa sisäilmaongelmat kuormittavat oppilaiden ja heidän vanhempiensa lisäksi myös henkilökuntaa ja ovat osasyynä rehtoreiden uupumukseen, YLE uutisoi.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL uutisoi tutkimustuloksistaan, joiden mukaan koulujen sisäilmaan laatua ei voida arvioida luotettavasti oppilaiden oireilun perusteella. Hengitysliiton näkemyksen mukaan on aina syytä selvittää, mistä ihmisten oireilu johtuu. THL:n mukaan rakennusten käyttäjille suunnatuilla kyselyillä saadaan arvokasta lisätietoa sisäilmatilanteen selvittämiseen. Korjauspäätösten tulee perustua tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta.  

–Tärkeää on huolehtia, että tutkimukset tehdään kattavasti, sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen muistuttaa. 

Hengitysliiton Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa on havaittu, että kunnissa ja kouluissa kaivataan enemmän tietoa siitä, miten sisäilmasta oireiluun tulee puuttua ja mitä oirekyselyistä saatavalla tiedolla voi tehdä. Kun sisäilmaongelmien selvittäminen pitkittyy, perheet ja koulujen työntekijät voivat uupua.  

–Vaikeassa tilanteessa on hyvä muistaa, että kaikilla on yhteinen tavoite eli lapsen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin turvaaminen, Ratkaistaan yhdessä -hankkeen projektikoordinaattori Kiti Haukilahti sanoo. 

Hengitysliiton näkemyksen mukaan tarvitaan lisää tutkimustietoa sisäilman terveysvaikutuksista, lisäksi tarvitaan vuoropuhelua ja yhteistyötä. Rakennuksissa havaitut ongelmat on korjattava viipymättä. Lapsella on oikeus terveelliseen ja turvalliseen opiskeluympäristöön.