Julkaistu: 16.3.2020
Uutiset

Lopettamisen tuki selkeämmin näkyville tupakka-askiin

Hengitysliitto esittää, että tupakka-askissa olisi oltava nykyistä selkeämmin esillä tuki tupakoinnin lopettamiseen.

Savuton Suomi 2030 -tavoite on, että alle 5 % väestöstä käyttää nikotiinituotteita. Se vaatii vielä lisätoimia toteutuakseen, ja kaikki keinot tarvitaan käyttöön. Siksi tieto Hengitysliiton ylläpitämästä Stumppi-palvelusta tulee palauttaa osaksi tupakka-askin ulkoasua. Silloin tieto tupakoinnin lopettamisen tuesta on helposti saatavilla, maksuton eikä vaadi järjestelyjä. Tieto Stumppi-numerosta voi olla tupakkapakkauksissa määräaikaisesti vuoteen 2030 asti. 

Tällä hetkellä tupakka-askissa oleva tupakkainfo.fi-sivusto on askissa pienellä eikä erotu hyvin kuvan alla. Tupakoinnin lopettamista pohtivat eivät löydä Stumpin palveluun tupakka-askissa olevan tupakkainfo.fi-sivuston kautta. 

Haitoista on tietoa mutta lopettaminen on vaikeaa 

Tupakoinnin lopettamista pohtiva yleensä tuntee tupakoinnin haitat, mutta tarvitsee tietoa keinoista ja tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tupakka-askien varoituskuvien ohessa tupakka-askin kuoressa tulisi tarjota selkeämmin tietoa lopettamisen tueksi.  

Tupakoinnin lopettaminen on osalle tupakoijista hyvin vaikeaa ja he tarvitsevat siihen tukea. Tupakoijista 60 % haluaa lopettaa tupakoinnin ja 40 % on yrittänyt lopettaa. Ihmiset siis tietävät, että tupakka on haitallista ja tarvitsevat lopettamiseen tukea. 

Kanadasta saatujen tietojen mukaan puhelimitse tukea saava lopettaa tupakoinnin 2 kertaa useammin kuin ilman tukea yrittämistä lopettava. 

Stumppi on ainoa puhelinpalvelu Suomessa, joka tukee tupakoinnin lopettamista  

Hengitysliiton Stumppi-neuvontapuhelin on ainoa valtakunnallinen puhelinpalvelu, joka tukee tupakoinnin lopettajia. STEA:n tuella toteutettava palvelu on toiminut yli 15 vuoden ajan.  

Sitä käyttävät erityisesti heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat paljon tupakkatuotteita käyttävät henkilöt, joille tuen ja ohjauksen hakeminen verkkopalvelusta ei ole luontaista.
Viime vuonna sivustolla oli noin 215 000 kävijää, puheluita tulee noin 1 000 vuodessa.