Kaksi suurta palapelin palasta
Julkaistu: 8.4.2024
UutisetSisäilma

Majvik 3 -suositus valmistui

Sisäilma ja terveys, potilaiden diagnosointi, hoito ja kuntoutus -työryhmä on viimeistellyt Majvik 3 -suosituksen.

Majvik 3 -suositus ohjaa oireilevan potilaan hyvää ja tarkoituksenmukaista hoitoa erilaisissa sisäilmaan liittyvissä hoito- ja kuntoutustilanteissa.

– On hyvä, että suositus saatiin päivitettyä. Toivottavasti sen antia hyödynnetään aktiivisesti sisäilmasta oireilevien ihmisten erilaisissa hoito- ja kuntoutusasioissa, eritysasiantuntija Sari Mäki kommentoi.

– Hengitysliiton mielestä tärkeä päivitys oli vertaistuen merkityksen esiin tuonti, Mäki jatkaa.

Majvik 3 -työryhmään osallistui laaja joukko yliopistomaailman, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen että lääkäri- ja potilasjärjestöjen edustajia. Hengitysliitto osallistui aktiivisesti työryhmätyöskentelyyn vieden sisäilmasta oireilevien ääntä kuuluviin.

– Kannattaa muistaa, että suositus on luonteeltaan konsensuslauselma. Kaikkea se ei ratkaise. Yhteiskuntaa kehittäessä kannattaa sovitella eri näkökulmia yhteen, sillä todellisuuskin on monimuotoinen. Nyt on tärkeää lähteä yhdessä viemään asioita käytännön tasolle, jotta ihmisten tarpeisiin saadaan aidosti toimivia ratkaisuja, Mäki kommentoi.

– Hengitysliitto jatkaa vaikuttamistyötä sen puolesta, että hoitopolkujen ja sosiaaliturvan katvealueisiin löydetään tehokkaita toimintamalleja, Mäki painottaa.