Julkaistu: 22.3.2024
Uutiset

Nimitysuutinen: Markku Hyttinen SOSTEn valtuuston jäseneksi

SOSTE keskittyy kattojärjestönä valtakunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen.

Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen on nimitetty 13.3.2024 Suomen sosiaali ja terveys ry:n SOSTEn valtuuston jäseneksi toimikaudeksi 2024–2027. Valtuuston tehtävänä on muun muassa päättää SOSTEn toiminnan painopisteistä.

– Elämme suurten muutosten aikakautta, kun yhteiskunnan rahoitusmekanismeja uudistetaan sekä sosiaali- ja terveyskentän että järjestömaailman suhteen. SOSTEn valtuusto on hyvä näköalapaikka seurata ja vaikuttaa osaltaan järjestökentän toimintaedellytyksiin liittyviin päätöksiin, Markku Hyttinen kommentoi.

SOSTE keskittyy kattojärjestönä valtakunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Se on ottanut kantaa voimakkaasti sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaamissuunnitelmiin tulevina vuosina. Tarpeen järjestötyölle nähdään kasvavan koko ajan. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat edistää monin tavoin hyvinvointia ja terveyttä, ehkäistä ongelmia ja vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Hengitysliitto on yksi SOSTEn yli 250 jäsenjärjestöstä.