Julkaistu: 16.5.2024
Uutiset

Sairastaminen tuntuu kipeästi myös monen kukkarossa

Kustannuksia tulee esimerkiksi reseptilääkkeiden omavastuista, ilman reseptiä saatavista lääkkeistä sekä sairauden hoidossa noudatettavasta erityisruokavaliosta.

Sairastaminen tulee monelle eri tavoin kalliiksi. Tuoreesta SOSTEn koordinoiman Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston POTKAn kyselystä selviää, että valtaosalla vastaajista (96 %) sairauden hoitoon liittyvät kustannukset, joista he eivät saa Kela- korvausta, olivat suuruudeltaan alle 300 euroa kuukaudessa. Kustannuksia tulee esimerkiksi reseptilääkkeiden omavastuista, ilman reseptiä saatavista lääkkeistä sekä sairauden hoidossa noudatettavasta erityisruokavaliosta.

Sairauskustannuksista selviäminen aiheutti monenlaista haastetta arkeen: osa kertoi joutuvansa valitsemaan ruoan ja lääkkeiden oston välillä, osa oli oma-aloitteisesti pienentänyt lääkeannoksiaan tai ollut ilman tarvitsemaansa lääkettä.

POTKA-verkoston puheenjohtaja Sanna Kaijanen totesi 7.5. tiedotteessa sairastamisen kustannuksiin tarvittavan helpotuksia, joita voidaan tehdä lääkekorvauksien, lääkkeiden vuosiomavastuun jaksottamisen ja asiakasmaksujen säilyttämisellä nykytasolla. Hän otti esille myös lääkkeiden arvonlisäveron korottamisen, ja sosiaaliturvaleikkausten heikentävät vaikutukset pitkäaikaissairaiden ihmisten elämään.

– Kyselyn tulokset vastaavat sitä käsitystä, mitä meillä on hengityssairautta sairastavien tilanteesta. Monella on myös useampi hoitoa vaativa pitkäaikaissairaus, joka edellyttää sosiaali- ja terveysturvaan liittyvien muiden palvelujen käyttöä. Korvattavien lääkkeiden alkuomavastuu, terveydenhuollon asiakasmaksujen nostosuunnitelmat ja etuuksien leikkausten yhteisvaikutukset lisäävät hengityssairaiden kohdalla riskiä syrjäytyä omahoidosta, järjestöjohtaja Mervi Puolanne kommentoi.

– Lisäksi saamme palautetta, että omahoidon seuranta ei enää toteudu terveydenhuollossa hoitajan tai lääkärin vastaanotolla hoitosuositusten mukaisesti. Tällä kaikella on heikentävä vaikutus omahoidon onnistumiseen, Puolanne jatkaa.

POTKAn alkuvuonna 2024 toteutettuun kyselyyn vastasi 1583 henkilöä, joista noin puolella oli useampi kuin yksi sairaus.

SOSTEn koordinoima POTKA on valtakunnallisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Hengitysliitto on osa POTKA-verkostoa.