Julkaistu: 11.3.2024
UutisetSisäilmaVaikuttaminen

Sisäilmakartoitus kertoi suomalaisten sisäilmahuolten vähentyneen 

Kansallinen sisäilmakartoitus osoitti sisäilmaan liittyvien huolien vähentyneen väestötasolla. Hengitysliitto selvittää keväällä 2024 sisäilmasta oireilevien kokemuksia kohtaamistaan asioista ja asenteista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL uutisoi 28.2. päivitetystä Kansallisesta sisäilmakartoituksesta, jossa tutkittiin suomalaisten sisäympäristöön liittyviä riskikäsityksiä ja sisäilmaan liitettyjen haittojen yleisyyttä. Tutkimukseen vastasi satunnaisotannalla 1 616 henkilöä. Kartoitus toteutettiin osana Kansallista sisäilma- ja terveysohjelmaa.   

Tutkimustulokset osoittivat sisäilmaan liittyvien huolien vähentyneen viimeisten 5 vuoden aikana väestötasolla. Vastaajat kertoivat aiempaa vähemmän työpaikan sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Lisäksi tutkimustulokset kertoivat muutoksesta yleisessä asennoitumisessa, sisäilmaongelmien terveyshaittoja ei enää vähätellä yhtä paljon kuin aiemmin.     

– Sisäilmasta oireilevien kannalta on hyvä, että asenteet muokkautuvat parempaan suuntaan. Kenenkään ei pidä joutua kohtaamaan vähättelyä, kun on kyse omasta hyvinvoinnista, erityisasiantuntija Sari Mäki kommentoi.  

– Me Hengitysliitossa teemme työtä hengitysterveyden ja kaikkien hengityssairaiden puolesta. Kun Kansallinen sisäilmakartoitus tuottaa yleistietoa väestötasolla, me haluamme selvittää tarkemmin sisäilmasta oireilevien kokemuksia – miten he kokevat omassa arjessaan kohtaamansa asiat ja asenteet, Mäki jatkaa.  

Hengitysliitto toteuttaa kevään 2024 aikana sisäilmasta oireileville suunnatun kyselyn. Kyselyyn toivotaan vastauksia jäsenten lisäksi kaikilta kiinnostuneilta, joita asia omakohtaisesti koskettaa. Linkkiä verkkokyselyyn tullaan jakamaan avoimesti muun muassa uutisena www.hengitysliitto.fi-sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram).