Julkaistu: 1.11.2023
UutisetSisäilma

Sisäilman hiukkaspitoisuudet ovat Suomessa pääosin asumisterveysasetuksen mukaiset

Asumisterveysasetuksen sisältämät toimenpiderajat eivät kuitenkaan vastaa uusinta tutkimustietoa maailmalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi syyskuussa 2023 katsauksen sisäilman hiukkaspitoisuuksista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä mittauksista.

Katsauksen mukaan Suomessa sisäilman hiukkaspitoisuudet jäävät pääosin asumisisterveysasetuksen vuorokausikeskiarvon (25 µg/m³) alapuolelle. Toimenpideraja ylittyi katsaukseen tehdyissä kotimittauksissa pääkaupunkiseudulla alle 4 prosentissa ja Kuopiossa alle 1 prosentissa. On hyvä kuitenkin huomata, että mittauksia tehtiin kuitenkin vähän pientaloalueilta, joilla puun pienpoltto voi ajoittain nostaa hiukkaspitoisuudet suuriksi.

Maailman terveysjärjestö WHO kiristi ohjearvoaan 15 µg/m³ vuonna 2021, sillä tieteellinen näyttö hiukkasten terveyshaitoista jo pienillä pitoisuuksilla on vahvistunut. Suomessa asumisterveysasetuksen toimenpideraja on tällä hetkellä korkeampi. Hengitysliitto on yhtä mieltä THL:n katsauksen suositusten kanssa siitä, että toimenpiderajaa pitää päivittää vastaamaan uusinta tutkimustietoa.