Mietteliäs iäkäs nainen. Nainen näyttää miettivän ravintoon liittymiä asioita, sillä hänen takanaan on iso määrä erilaisia hedelmiä ja mehuja.
Julkaistu: 24.11.2021
Uutiset

Tarttumattomat sairaudet eduskuntaverkosto: Ennaltaehkäisy osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston kannanotto 24.11.2021.

Hyvinvointialueiden on ymmärrettävä ennaltaehkäisyn merkitys terveyden edistämisessä ja hyödynnettävä elintapaohjausta. Mahdollisimman toiminta- ja työkykyiset asukkaat säästävät myös hyvinvointialueiden menoja.

– Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy on kirjattava kaikkien hyvinvointialueiden hyvinvointistrategioihin. On varmistettava, että kaikilla hyvinvointialueen asukkailla on mahdollisuus saada tukea elintapamuutoksiin maksutta ja matalalla kynnyksellä, linjaa Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr).

Kunnat ja järjestöt on otettava mukaan keskeisinä hyvinvoinnin luojina ihmisten arjessa. Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkosto vaatii, että hyvinvointialueen ja sen kuntien sekä alueella toimivien järjestöjen välille luodaan selkeä työnjako ja toimiva yhteistyö.

– Kannatan terveyttä ylläpitävien valintojen mahdollistamista osana ihmisten arkea. Kaikilla hyvinvointialueen asukkailla on oltava maksuttomia lähiliikuntapaikkoja ja saavutettava yhteys lähiluontoon, sanoo Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ritva Elomaa (ps).

Elintapaohjaus, kuten painonhallinnan tuki, liikunta- ja ravitsemusneuvonta, nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön lopettamisen tuki sekä mielenterveyden tukeminen, on saatava kiinteäksi osaksi kaikkia sote-palveluja. Hyvinvointialueiden on panostettava terveelliseen ravitsemukseen ja noudatettava Sydänmerkki-kriteerejä julkisissa ruokapalveluissa.

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkostoon kuuluvat Suomen suurimmat potilas- ja kansanterveysjärjestöt ja Suomen suurin tieteellinen seura. Verkoston muodostavat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt. Eduskuntaverkostoon kuuluu useita kansanedustajia eri eduskuntapuolueista.

Tarttumattomat sairaudet -verkoston puheenjohtajana toimii vuonna 2021 Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen. Hengitysliitto sitoutuu Tarttumattomat sairaudet -verkoston aluevaalitavoitteisiin.