lääkäri näppäilee tablettia
Julkaistu: 26.1.2021
UutisetHengityssairaudetKorona

Tilannekuvaraportti koronapotilaiden tehohoidosta julkaistu

Raportin mukaan keuhkosairaus ja diabetes ovat yleisimpiä pitkäaikaissairauksia tehohoidossa olleilla koronapotilailla.

Keuhkosairaus on ollut 24 %:lla tehohoitoa saaneista koronapotilaista ja diabetes on ollut 25 %:lla . Muiden sairauksien esiintyvyys ei ylitä 5 %:a.

Kaikkiaan tehohoitoa on tarvinnut 19. tammikuuta 2021 mennessä 437 koronapositiiviseksi varmistettua henkilöä, joista 204 on tullut hoitoon 1. syyskuuta 2020 jälkeen. Hoitojaksotietojen kertymisessä on viivettä, joten todellinen potilasmäärä voi olla hieman suurempi.

Koronapositiivisista tehohoitopotilaista 67 prosenttia on ollut miehiä. Sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut muutosta epidemian ensimmäisen ja toisen aallon välillä. Ikäjakauma tehohoidossa on sen sijaan muuttunut. Epidemian toisessa aallossa iäkkäämpien potilaiden osuus on ollut suurempi kuin keväällä. Yli 60-vuotiaiden osuus tehohoidossa olevista koronapotilaista oli keväällä 45 prosenttia, mutta syyskuusta lähtien osuus on ollut 60 prosenttia.

Tehohoidossa olleista koronapotilaista 84 prosentilla painoindeksi on ollut yli 25 ja 50 prosentilla yli 30. Painoindeksin mukaan normaalipaino on alle 25 ja merkittävä ylipaino on yli 30.

Tehohoitoa saaneista koronapotilaista 86 % on selvinnyt hengissä. Menehtyneiden tehohoitopotilaiden keski-ikä on ollut 68 v. Heistä 79 % on ollut miehiä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS) johtama kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto ylläpitää ja julkaisee STM:n pyynnöstä tehohoidon valtakunnallista tilannekuvaa. Raportin tiedot perustuvat suomalaisen tehohoidon vertaisarviointihankkeen, Suomen Tehohoitokonsortion tietoihin ja Kansallisen tehohoidon koordinoivan toimiston sairaaloilta kokoamiin tietoihin.

Lue tilannekuvaraportti kokonaisuudessaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sivuilla.