Julkaistu: 27.1.2022
UutisetSisäilma

Työkyvyn tukemisen malleja sisäilmasta oireiluun

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotettiin vuonna 2021 monipuolisesti työkaluja ja tukea sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Suosittelemme organisaatioita ottamaan sisäilmatilanteet osaksi työkykyjohtamista. Mallia löytyy Työterveyslaitoksen julkaisemasta ohjeesta Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeesta Kouluille ja päiväkodeille tarjolla toimintamalli sisäilmatilanteen hoitamiseen.

Hengitysliitto on mukana Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa. Lisäksi koordinoimme vuonna 2021 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)-hanketta, joka tuotti uutta tietoa oireilevien tilanteesta ja tuen tarpeista.