Potilas lääkärin vastaanotolla.
Julkaistu: 14.10.2021
UutisetSavuttomuus

Väitös: Tupakointiin puututaan liian harvoin terveydenhuollossa

Vain puolet aktiivisesti tupakoivista potilaista oli keskustellut tupakoinnin lopettamisesta lääkärin kanssa, käy ilmi LL Eveliina Hirvosen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Väitöstutkimuksen mukaan vain 60 prosenttia sairauskertomuksista sisälsi tiedon potilaan tupakoinnista tai tupakoimattomuudesta. Hieman alle puolet aktiivisesti tupakoivista oli keskustellut tupakoinnin lopettamisesta lääkärin kanssa ja neljä prosenttia käynyt vieroitushoitajan luona.

– Analyysit tehtiin sairauskertomustekstien pohjalta, joten todellisuudessa keskustelu on todennäköisesti hieman aktiivisempaa kuin mitä kirjataan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettemme ota tupakoinnin lopettamista riittävästi puheeksi, vaikka sillä on merkittävä vaikutus hoitojen tehoon ja esimerkiksi leikkausriskien pienenemiseen, Hirvonen kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

– Tupakoinnin puheeksi ottaminen lääkärin vastaanotolla on tärkeää. Tutkimusten perusteella tiedetään, että lääkärin lyhyelläkin kehotuksella lopettaa tupakointi saadaan osa tupakoivista lopettamaan. Tulos paranee mitä enemmän aikaa lääkäri käyttää ohjaukseen. Myös puhelimessa annettava vieroitusohjaus on todettu tehokkaaksi, Hengitysliiton terveysasiantuntija Maija Kolstela sanoo.

Hengitysliiton valtakunnallinen Stumppi-neuvontapuhelin tukee tupakoinnin lopettajia. Palvelusta saa vertaistukea ja vinkkejä lopettamiseen verkon välityksellä ja puhelimitse. Lisätietoa palvelusta osoitteessa www.stumppi.fi.

Vaikea astma ja monisairastavuus lisäävät riskiä astmapotilaiden työkyvyn laskulle

Eveliina Hirvosen vaitöstutkimuksen toisessa osassa seurattiin astmapotilaiden työkykyä kymmenen vuoden ajan kyselylomakkeiden avulla. Potilaista 70 prosentilla työkyky pysyi hyvänä läpi seuranta-ajan, mutta 30 prosenttia potilaista koki työkyvyn huonoksi, mikä heijastui muun muassa sairauspoissaoloina.

LL Eveliina Hirvonen esittää väitöskirjansa ”Smoking assessment and work ability trends in asthma patients – prospective and retrospective study approach” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.10.2021 klo 12. Voit seurata väitöstilaisuutta suorana. Lisätietoa Turun yliopiston sivuilla.