Julkaistu: 2.8.2023
UutisetHengityssairaudetKorona

Väitöstutkimus vaikeasta koronasta toipumisesta valmistui  

Englanninkielinen väitöskirja ”Recovery from severe COVD-19 follow-up of lung function, symptoms, and quality of life” on ladattavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa Helda-arkistossa.  

Lääketieteen lisensiaatti Anna Lindhal väitteli 26.5.2023 Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa vaikeaan, sairaalahoitoa vaatineeseen, Covid-19-koronavirustautiin sairastuneiden toipumisesta. Toipumista tutkittiin keuhkojen, oireiden ja elämänlaadun näkökulmasta vuoden ajan.  

Hengitysliitto on saamansa testamenttilahjoituksen turvin tukenut Anna Lindhalin väitöstutkimuksen tekoa.  

Väitöstutkimuksessa kolmen ja kuuden kuukauden seurannoissa ei toipuvilta löytynyt pienten ilmateiden toimintahäiriöön viittaavaa. Puolen vuoden jälkeen tehohoidossa olleilla löydettiin vähäisiä poikkeavia keuhkolöydöksiä, kuten alentunut diffuusiokapasiteetti (hapen kulkeutuminen keuhkokudoksesta verenkiertoon) tai keuhkotilavuus. Tästä huolimatta fyysinen toimintakyky oli valtaosalla toipuvista normaali kuuden minuutin kävelytestissä. Vuoden kuluttua muutoksia oli vähemmän. 

Kuuden kuukauden kuluttua sairaalahoidosta valtaosalla oli lieviä oireita, yleisimmin väsymystä ja uupumista. Naiset raportoivat miehiä enemmän oireita ja matalampaa elämänlaatua. Matalampi elämänlaatu liittyi ylipainoon, ikään, uniapneaan ja hengityskonehoidon kestoon. Vielä vuoden kuluttua sairaalahoidosta lievät oireet olivat yleisiä, osalla oireita oli jopa enemmän kuin puolen vuoden kohdalla sairaalahoidosta. Koronavirustautiin liittyvä terveyspalveluiden käyttö oli yleistä.  

Valtaosa sairastuneista toipui hyvin, mutta osalla oli pitkittynyttä keuhkojen toiminnan alenemaa ja pienellä osalla työkyvyttömyys pitkittyi. Syy oireiden pitkittymiselle on epäselvä ja johtuu todennäköisesti monesta eri tekijäistä. 

Englanninkielinen väitöskirja ”Recovery from severe COVD-19 follow-up of lung function, symptoms, and quality of life” on ladattavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa Helda-arkistossa.