Astma on maailman yleisin krooninen keuhkosairaus. Suomessa sitä sairastaa noin puoli miljoonaa ja maailmanlaajuisesti noin 334 miljoonaa ihmistä. Suomessa allergian ja astman aiheuttamien vuosittaisten kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 1,5–1,8 miljardia euroa. 

Tutkimuksen mukaan lääkkeettömällä hoidolla voidaan saada merkittävää lisähyötyä astman hallintaan. Kotona tehtävällä muutaman minuutin päivittäisellä laiteharjoittelulla saadaan sekä helpotusta astman oireisin että merkittävä parannus hengityslihasten voimaan. Lisäksi vastapaine- ja höyryhengitysharjoittelu parantaa merkitsevästi keuhkojen toiminnallista tilavuutta.

Tutkittavat tekivät päivittäin muutaman minuutin harjoittelun hengitysharjoituslaitteella ja jatkoivat normaalisti omaa astmalääkitystään. Kuukauden harjoittelujakson seurauksena tutkittavat kokivat saavansa apua moniin astmaoireisiin, kuten yskään, hengenahdistukseen ja hengitysteiden limaisuuteen. Tutkittavista 56 % raportoi limaisen yskäoireen helpottanen merkittävästi hoidon seurauksena.

Kuukauden harjoittelun jälkeen sisäänhengityslihasvoima oli kasvanut keskimäärin 20 % ja uloshengitysvoima 11 % kontrolliryhmään verrattuna. Merkittävää oli myös, että lihasvoima säilyi tutkimuksen seurantajakson ajan 60 päivää, vaikka harjoittelua ei enää tehty. Näin suurta hengityslihasvoiman kasvua voidaan pitää fyysisesti merkityksellisenä. Hengityslihasvoiman kasvun on havaittu vähentävän hengenahdistuksen tunnetta astmaatikoilla ja parantavan harjoittelukestävyyttä fyysisessä suorituksessa. Parantunut hengityslihasvoima voi tukea myös nopeampaa toipumista hengitystieinfektioista ja vähentää hengitystä tukevan hengityslaitehoidon tarvetta.

Tutkimuksessa käytettiin kiuruvetisen Aulis Kärkkäisen kehittämää WellO2-hengitysharjoituslaitetta, jonka hän kehitti omien astmaoireidensa hoitoon. Laite tuotiin markkinoille vuonna 2016, ja sillä on nykyisin yli 100 000 käyttäjää. WellO2 on ainoa laite, joka yhdistää ulos- ja sisäänhengityslihasten vastusharjoittelun ja lämpimän höyryn, ja sen teknologia on patentoitu globaalisti.