Ångandning lindrar tendensen till bronkialförträngning hos astmatiker och underlättar avlägsnandet av slem från lungorna.

Nu har man i en ny finsk klinisk studie kombinerat ångandning med motstånd med hjälp av en WellO2-apparat.   

En nyligen genomförd studie visade att även lågintensiv motstånds- och ångandningsövning förbättrar lungfunktionen hos astmatiker. Effekterna sågs både i fråga om andningsmuskelstyrka och lungvolym: en månads träning ökade andningsmuskelstyrkan med 12-20 procent och ökade den funktionella lungvolymen avsevärt.  

Ju bättre kondition andningsmusklerna har, desto lättare är det att andas och rensa luftvägarna från slem. En god kondition i andningsmusklerna hjälper också människor att återhämta sig från svåra lunginfektioner, som de som kan uppstå vid kranskärlssjukdom.

De 45 personerna i studien hade mild till måttlig astma och behandlades med sin egen vanliga medicinering, som de ansåg vara optimal. Deltagarna delades slumpmässigt in i två kontrollgrupper, där den ena gruppen tränade 15 minuter med en motståndsandningsapparat under en månad och den andra gruppen fortsatte sin dagliga rutin utan apparaten. I slutet av studien mättes deltagarnas lungvolym och luftflöde med hjälp av ett spirometritest, vilket visade en tydlig skillnad i resultaten för den grupp som gjorde andningsövningarna. Läs mer om studien. 

Astmapatienter förbättrar ofta snabbt sina symtomer och sin lungfunktion med hjälp av astmamedicin. Läkemedlet hjälper dock inte till att öka styrkan i musklerna i luftvägarna eller stärka lungfunktionen. WellO2-enheten hjälper till med andningsövningar.  Och även om det fortfarande finns få forskningsresultat i ämnet, tyder de befintliga bevisen redan på att övningen endast kommer att ha fördelar. 

Författarna till studien var Katri Lindberg, sjuksköterska vid yrkeshögskolan, Ilpo Kuronen, doktor i biokemi, Jukka Heinijoki, specialist på öron-, näs- och halssjukdomar och Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi.