Höyryhengitys lievittää astmaa sairastavien keuhkoputkiston supistumistaipumusta ja helpottaa liman poistumista keuhkoista. Nyt uudessa suomalaisessa kliinisessä tutkimuksessa höyryhengitys yhdistettiin vastapainehengitykseen WellO2-laitteen avulla.    

Tuore tutkimus osoitti jo matalalla intensiteetillä tehdyn vastapaine- ja höyryhengitysharjoittelun parantavan astmaa sairastavan keuhkojen toimintaa. Vaikutukset näkyivät sekä hengityslihaksissa että keuhkojen tilavuudessa: kuukauden harjoittelu kasvatti hengityslihasten voimaa 12–20 prosenttia ja merkittävästi keuhkojen toiminnallista tilavuutta.   

Mitä paremmassa kunnossa hengityslihakset ovat, sitä helpompaa on hengittäminen ja liman poisto hengitysteistä. Hyvä hengityslihasten kunto auttaa myös toipumaan vaikeista keuhkotulehduksista, joita voi esiintyä esimerkiksi koronataudin yhteydessä. 

Tutkimukseen osallistuvilla 45 henkilöllä oli lievä tai keskivaikea astma, jota hoidettiin omalla tutulla, heille optimaaliseksi katsotulla lääkityksellä. Osallistujat jaettiin satunnaisotannalla kahteen verrokkiryhmään, joista toinen ryhmä harjoitteli kuukauden ajan 15 minuuttia vastapainehengityslaitteella ja toinen ryhmä jatkoi arkista elämänrytmiään ilman laitteen käyttöä. Tutkimuksen lopuksi osallistujien keuhkotilavuutta ja hengitysilman virtausta mitattiin spirometriatestin avulla, joka osoitti selvästi eron hengitysharjoituksia tehneen ryhmän tuloksissa. Lue lisää tutkimuksesta.  

Astmaa sairastavan oireet ja keuhkojen toiminta paranevat usein nopeasti astmalääkityksen avulla. Lääkitys ei kuitenkaan auta kasvattamaan hengityslihasten voimaa tai vahvista keuhkojen toimintaa. WellO2-laite tuo avun hengitysharjoitusten tekemiseen.  Ja vaikka toistaiseksi tutkimustietoa aiheesta on vielä vähän, olemassa olevan tiedon pohjalta voi jo arvioida, että harjoittelun tuloksena on ainoastaan hyötyjä.  

Tutkimuksen tekijöinä olivat sairaanhoitaja, yamk Katri Lindberg, FT (biokemia) Ilpo Kuronen, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Jukka Heinijoki ja kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi.