Hengitysliitto vaikuttaa: lausunto tupakkalain muuttamisesta

Hengitysliitto antoi lausunnon tupakkalain muuttamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle 7.6.2021.

Lausunnossa kannatetaan tupakkatuotteiden houkuttelevuuden vähentämiseen tähtääviä esityksiä. Lisäksi Hengitysliitto esittää, että vähittäismyyntipakkauksiin sisällytetään Stumppi-neuvonnan puhelinnumero 0800 148 484 henkilökohtaisen tuen saamiseksi tupakoinnin lopettamiseen.

Hengitysliitto kannattaa tupakointikieltojen laajentamista uusille alueille, kuten esimerkiksi uimarannoille ja leikkipaikoille. Lisäksi tupakoinnin kieltämistä esimerkiksi asunnoissa ja parvekkeilla on helpotettava. Oikeus savuttomaan elinympäristöön on turvattava kaikille.

Lue lausunto tupakkalain muuttamisesta.