Julkaistu: 13.3.2020
Uutiset

Hur kan man bereda sig inför väder- och klimatrisker?

Andningsförbundet lyfter i programmet ”Det liger i luften nu” fram de risker för andningshälsan som klimatuppvärmningen medför. Andningsförbundet presenterar 10 sätt på vilka saker i vardagen kan lösas.

De förändringar som orsakar den globala uppvärmningen påverkar vår livsmiljö och hälsa på många olika sätt. Mot bakgrund av att befolkningsstrukturen åldras kommer klimatförändringarna också att bli en folkhälsofråga: de negativa hälsoeffekterna av den globala uppvärmningen är särskilt kännbara för äldre och långvarigt sjuka. Den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 1,5 grader. Vi måste förbereda oss redan nu för de omedelbara hälsorisker som klimatförändringarna för med sig.

”Det ligger i luften nu” – Andningsförbundets program för att förbereda sig för väder- och klimatriskerna samt för att minska dem (2019−2022) ger information om effekterna av klimatförändringarna på andningshälsan, reder ut möjligheterna för fysisk egenvård samt beaktar effekterna av urbaniseringen och befolkningens åldrande.

Läs programmet på svenska!