näykmä helsinki
Julkaistu: 7.9.2021
UutisetHengityssairaudetHengitysterveysIlmastonmuutosVaikuttaminen

Lääkärilehdet vetoavat maailman päättäjiin ilmastokriisin ratkaisemiseksi

Maailman lääkärilehdet ovat julkaisseet yhteisen pääkirjoituksen, jossa vaaditaan rikkailta mailta hätätoimia ilmastokriisin voittamiseksi. Pääkirjoituksessa huomautetaan, että ilmaston lämpeneminen ja luonnon tuhoutuminen vahingoittavat terveyttä jo nyt.

Päättäjät kokoontuvat syyskuussa hoitamaan maailmanlaajuista ympäristökriisiä YK:n yleiskokoukseen. Lisäksi päättäjät tapaavat lähiaikoina myös luonnon monimuotoisuutta käsittelevässä kokouksessa Kiinan Kunmingissa sekä ilmastokokouksessa (COP26) Britannian Glasgow’ssa.

Näiden keskeisten kokousten alla lääketieteen ja terveysalan lehtien päätoimittajat kehottavat päättäjiä ryhtymään kiireesti toimiin, joilla maapallon keskilämpötilan nousu jää alle 1,5 asteen, luonnon tuhoutuminen pysähtyy ja terveyttä pystytään suojelemaan.

Lue pääkirjoitus Lääkärilehdessä.

Hengitysliitto esittää ratkaisuja sää- ja ilmastoriskien torjumiseksi

Hengitysliitto antoi 6.9. lausunnon ilmastolain uudistamisesta. Hengitysliitto korosti lausunnossaan sitä, että ilmastotoimet vähentävät ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa terveyteen liittyvää sosiaalista ja taloudellista haavoittuvuutta. Lain jatkovalmistelussa on vielä vahvistettava yhdenvertaisuusnäkökulmaa sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja terveysvaikutusten huomioimista ilmastotoimien suunnittelussa.

Terveysvaikutuksia koskevien ennusteiden lisäksi on luotava erikseen erityisryhmille, kuten pitkäaikaissairaille kohdennettuja varoitusjärjestelmiä.

Lue lisää mielipidekirjoituksestamme sään ääri-ilmiöistä ja niiden vaikutuksista hengitysterveyteen.

Tutustu myös Hengitysliiton ”Sitä on nyt ilmassa” -ohjelmaan, joka tarjoaa ratkaisuja sekä kansalaisille että päättäjille sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseen sekä niiden vähentämiseen hengitysterveyden näkökulmasta.