Julkaistu: 27.9.2021
UutisetSavuttomuusSisäilmaVaikuttaminen

Tupakkalain muutosehdotus lisää keinoja tupakoinnin vähentämiseen

Hallituksen antaman tupakkalain muutosesityksen tärkein muutos on tupakkapakkausten yhdenmukaistaminen. Tupakkalaissa esitetään myös tupakointikiellon laajentamista yleisille uimarannoille sekä leikkipuistoihin, mutta valitettavasti siinä ei puututa parveketupakointiin.

Tupakkapakkausten yhdenmukaistamiseen on hyvä perusteet. Suomen ASH:in tiedotteen mukaan kansainväliset tutkimuksen ovat osoittaneet, että yhdenmukaiset tupakkapakkaukset ovat vähentäneet nuorten tupakoinnin aloittamista, lisänneet tupakoinnin lopettamisaikeita ja -yrityksiä ja ylipäätään vähentäneet tupakointimääriä.

Savuttomilla elinympäristöillä on väestön vahva tuki. Hengitysliitto on tyytyväinen siitä, että hallituksen esityksessä tupakointikieltoja laajennetaan leikkikentille ja yleisille uimarannoille. Muutokset suojaisivat etenkin pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta sekä ehkäisisivät myös tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista. Valitettavaa on kuitenkin se, että hallituksen esityksessä ei puututa parveketupakointiin.

”Tupakansavu on määritelty terveydensuojelulaissa sisäilman terveyshaitaksi. Sen pitoisuudelle sisäilmassa ei ole voitu osoittaa kynnysarvoa, jonka alapuolella ei haittoja aiheudu. On käsittämätöntä, että ihmiset joutuvat edelleen altistumaan kodeissaan passiiviselle tupakoinnille”, Hengitysliiton terveysasiantuntija Maija Kolstela sanoo.

”Esityksessä mainitaan kuitenkin, että asuntoyhteisöjen tupakointiongelmia olisi perusteltua tarkastella kattavasti tupakkalain jatkokehittelyssä. Hengitysliitto jatkaa edelleen vaikuttamistyötä asuinyhteisöjen tupakoinnin rajoittamiseksi”, Maija Kolstela lisää.

Hengitysliitto antoi 7.6.2021 lausuntonsa tupakkalain muuttamisesta. Voit tutustua lausuntoon tarkemmin täällä.

Lue myös Suomen ASH:in kommentit tupakkalain muutosesitykseen.