julkinen rakennus sairaala toimisto
Julkaistu: 22.12.2023
UutisetHengityssairaudetHengitysterveysSavuttomuusSisäilmaUlkoilma

Uuden Majvik 3-suosituslauselmaehdotusten ydinviestit 

Sisäilma ja terveys, potilaiden diagnosointi, hoito ja kuntoutus -työryhmä on saanut valmiiksi Majvik 3 -suosituslauselmien ehdotukset. Avoin lausuntokierros on käynnissä tammikuun loppuun saakka, jonka jälkeen työryhmä käsittelee saadun lausuntopalautteen alkuvuodesta 2024. 

Tässä vaiheessa prosessia suosituslauselmaehdotusten ydinviestit näyttävät seuraavanlaisilta:

  • Sisäilman laatu vaikuttaa myönteisesti terveyteen, viihtyvyyteen, oppimiseen ja työn tuottavuuteen. Siihen kannattaa panostaa. Sisäilmaan liittyvää oireilua on mahdollista ennaltaehkäistä ja vähentää huolehtimalla järjestelmällisesti sisäympäristön kunnosta esimerkiksi korjaamalla havaitut puutteet ripeästi. Avoin viestintä kannattaa.
  • Sisäilmasta oireilevaa ihmistä on kuunneltava. Hän tarvitsee huolellisen tutkimuksen ja hoidon suositusten mukaisesti.
  • Sisäilmasta oireilevan tutkimiseen ja hoitoon voidaan tarvita monialaista yhteistyötä. Osaamista tarvitaan terveydenhuollon eri tasoilla.
  • Sisäilmasta oireiluun voi vaikuttaa sisäympäristön haittatekijöiden lisäksi myös monet yksilöön ja yhteisöön liittyvät tekijät. Merkittävimpiä sisäilmaan liittyviä pitkäaikaissairauksien riskiä lisääviä altisteita ovat radon, pienhiukkaset, passiivinen tupakointi ja kosteusvauriot.
  • Sisäilmaoireilu on yleistä sekä valtaosin lievää ja ohimenevää. Osalla ihmisistä oireilu voi pitkittyä ja heikentää merkittävästi elämänlaatua ja toimintakykyä.
  • Kuntoutumisen perusta on kuunteleva kohtaaminen, toimiva hoitosuhde ja yksilöllinen tuki.

 Ydinviestit tukevat Hengitysliiton sisäilmatyötä, jossa on jo useamman vuosikymmenen ajan nostettu esiin sekä rakennusten että ihmisten hoitamisen tärkeyttä.

– Suositusluonnoksen ydinviestien kanssa on helppo olla samaa mieltä, erityisasiantuntija Sari Mäki toteaa.

Hengitysliitto jatkaa vaikuttamistyötä työryhmän sisällä, jotta suosituslauselmat ottavat sisäilmasta oireilevat ihmiset erilaisissa tilanteissa huomioon kunnioittavasti.