puhekupla kädessä taivas
Julkaistu: 22.12.2023
UutisetHengityssairaudetHengitysterveysSisäilma

Uudet Majvik 3-suosituslauselmat asetettu lausuntokierrokselle

Sisäilma ja terveys, potilaiden diagnosointi, hoito ja kuntoutus -työryhmä on saanut valmiiksi Majvik 3 -suosituslauselmat avointa lausuntokierrosta varten Lausuntopalvelu.fi-palveluun.

Lähtökohtana työryhmätyöskentelylle on ollut oireilevan potilaan hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito sisäilmaan liittyvissä erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa. Työryhmään on osallistunut laaja joukko yliopistomaailman, Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen että lääkäri- ja potilasjärjestöjen edustajia. Hengitysliitto on osallistunut aktiivisesti työryhmätyöskentelyyn ja vienyt hengityssairaiden ääntä kuuluviin.

Jos haluat olla mukana vaikuttamistyössä, tutustu suosituslauselmiin ja anna niistä palautetta lausuntopalvelun kautta