Laitelahjoitukset 2023

Olemme lahjoittaneet paikallisten hengitysyhdistysten kanssa vuoden 2023 aikana sairaaloille eri puolille Suomea hengityksen apuvälineitä. Laitteet on hankittu lahjoituksista, keräyksistä ja arpajaisista saaduilla varoilla.

Hengitysliitto lahjoitti 26.1. yhdessä Vaasan Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Vaasan keskussairaalle myAirvo-laitteita, kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Hengitysliiton lahjoitus on erittäin tervetullut ja merkityksellinen. Nämä lahjoitukset parantavat klinikkamme hoitomahdollisuuksia kroonisesti keuhkosairaiden potilaiden hoidossa. Kannettavilla rikastimilla potilaan fyysinen kunto paranee, ja niillä voidaan ehkäistä kroonisen sairauden pahenemista. MyAirvo-laitteilla hengitysvajauksen hoito paranee oleellisesti, ja ne mahdollistavat potilaiden hoitoa tehokkaammin jatkossa. Olemme hyvin kiitollisia näistä lahjoituksista, keuhkosairauksien- ja allergologian erikoislääkäri, ylilääkäri Johan Söderström toteaa.

Kuvassa vasemmalta keuhkosairauksien- ja allergologian erikoislääkäri, ylilääkäri Johan Söderström, Hengitysliiton markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala, ylihoitaja Lisa Sundman, apulaisosastohoitaja Eva Lerstrand, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen sekä Vaasan Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Annikka Mansnérus, kuntoutusohjaaja Mirja Piilikangas-Muotio ja varapuheenjohtaja Erkki Salminen.

Kuva: Pohjanmaan hyvinvointialue

Hengitysliitto lahjoitti 3.2. yhdessä yhdessä Porin Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Satasairaalle myAirvo-laitteita, kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.  

– MyAirvo-laitteet auttavat hengitysvajauksen hoidossa. Matkahappirikastimet ja lääkesumuttimet ovat hyvä apu hengityselinsairaille mahdollistaen potilaiden tilapäisen liikkumisen kodin ulkopuolella. Matkahappirikastin on monelle potilaalle selkeästi parempi vaihtoehto kuin happipullot, ja lääkesumutin helpottaa vaikeasti sairaan keuhkopotilaan lääkkeiden ottoa etenkin oireiden pahenemisvaiheissa, Satasairaalan keuhkoyksikön ylilääkäri Eija Nieminen kertoo.  

– Otamme ilolla vastaa Hengitysliitolta ja Porin Seudun Hengitysyhdistykseltä saamamme lahjoituksen, Lahjoitetut apuvälineet tulevat varmasti parantamaan keuhkopotilaittemme hoitoa ja tulevat aktiiviseen käyttöön. Parhaat kiitokset lahjoittajille, hän jatkaa.  

Kuvassa vasemmalta Hengitysliiton markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala, Porin Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Vanhala, Satasairaalan hengitysvajehoitaja Satu Härmälä-Nummi, kuntoutusohjaaja Anne Kortelainen, osastonhoitaja Jaana Virtanen ja ylilääkäri Eija Nieminen.

Kuva: Taru Tolppo

Hengitysliitto lahjoitti 23.2. yhdessä  Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistyksen kanssa Seinäjoen keskussairaalle myAirvo-laitteita, kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia. 

– Hengityksen apuvälineet ovat ratkaisevan tärkeitä vaikeaa keuhkosairautta sairastavien kotihoidossa. Niiden avulla voidaan tukea hengityssairaiden liikkumista ja vähentää sairauden aiheuttamia pahenemisvaiheita. Nämä laitetäydennykset antavat mahdollisuuden auttaa monia keuhkopotilaitamme. Olemme hyvin kiitollisia Hengitysliitolle ja Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistykselle tästä lahjoituksesta, Seinäjoen keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri Leena Tuomisto toteaa ja iloitsee lahjoituksista.   

Kuvassa vasemmalta Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Kaija Hauta-aho, osastonhoitaja Anna-Maija Rajamäki, kuntoutusohjaaja Tiina Alanko-Luopa, keuhkosairauksien poliklinikan ylilääkäri Leena Tuomisto, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen.

Kuva: Janne Haarala

Hengitysliitto lahjoitti 4.4.2023 yhdessä Joensuun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Pohjois-Karjalan keskussairaalle kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Me keuhkopoliklinikan väki kiitämme lämpimästi Hengitysliittoa ja Joensuun Seudun Hengitysyhdistystä tästä merkittävästä lahjoituksesta potilaittemme hyväksi, Pohjois-Karjalan keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri Merja Lehtiniemi toteaa ja iloitsee lahjoituksesta. 

– Uusien matkahappirikastimien avulla yhä useampi vaikeaa keuhkosairautta sairastava pystyy liikkumaan kodin ulkopuolella turvallisesti. Myös lääkesumuttimet tulevat tarpeeseen, ja PEF-mittarit ovat tärkeä työkalu astman diagnostiikassa ja hoidon optimoinnissa, hän jatkaa. 

Kuvassa vasemmalta sairaanhoitajat Taina Pennanen, keuhkosairauksien erikoislääkärit Päivi Salonen ja Merja Lehtiniemi, sairaanhoitaja Perttu Räty, Joensuun Seudun Hengitysyhdistyksestä Heimo Tiittanen sekä sairaanhoitajat Tapio Toropainen ja Niki Tuomainen.

Kuva: Mervi Puolanne

Hengitysliitto lahjoitti 17.5.2023  yhdessä Imatran Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Etelä-Karjalan keskussairaalle kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Hallintouudistusten myötä ja kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa yhteistyön merkitys potilaiden hoidossa kolmannen sektorin kanssa korostuu. Erityisesti kannettavat matkahappirikastimet ovat olleet runsaasti käytössä ja mahdollistaneet potilaille erilaisiin aktiviteetteihin osallistumisen, keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri Jouni Hedman kertoo.   

Kuvassa vasemmalta keuhkosairauksien ylilääkäri Jouni Hedman, Imatran Seudun Hengitysyhdistyksen hallituksen jäsen Liisa-Helena Pellinen, hengityshoitaja ja tiimivastaava Christina Leinonen, sairaanhoitaja Taija Turkki, toimintayksikön esimies Virpi Hakuli, sairaanhoitaja Sanna Hirn, osastosihteeri Titta Pakkanen sekä apuvälinekeskuksen palveluesimies Laura Kajastila-Hämäläinen.

Kuva: Mervi Puolanne

Hengitysliitto lahjoitti 29.5. yhdessä Mikkelin Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Mikkelin keskussairaalalle kannettavia matkahappirikastimia ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Mikkelin keskussairaalan henkilökunta kiitteli kovasti lahjoituksesta. Etenkin happirikastimista on ollut sairaalassa pulaa, järjestöasiantuntija Helena Narkilahti kertoo.  

Kuvassa keuhkosairauksien keuhkopoliklinikan sairaanhoitajat Vilja-Maria Saarelma ja Kaija Puputti, ylilääkäri Anssi Ukkonen sekä Mikkelin Seudun Hengitysyhdistyksestä Jukka Rossi ja Sirkka Härkönen.

Kuva: Helena Narkilahti  

Hengitysliitto lahjoitti yhdessä Turun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Turun yliopistolliselle keskussairaalalle 13.6.2023 kannettavia matkahappirikastimia ja kannettavia lääkesumuttimia.  

– Kannettavat happirikastimet helpottavat liikkumista. Säännöllinen liikunta vähentää esimerkiksi keuhkoahtamatautipotilaan hengenahdistusta sekä parantaa suorituskykyä ja mielialaa, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, keuhkosairauksien palvelualuejohtaja Maritta Kilpeläinen. 

– Lääkesumuttimella voidaan annostella keuhkoputkia avaavia lääkkeitä ja harvinaisissa sairauksissa esimerkiksi antibiootteja, hän jatkaa. 

Kuvassa vasemmalta Hengitysliiton liikunnan asiantuntija Veera Farin, Turun yliopistollisen keskussairaalan johtava kuntoutusohjaaja Heli Rajalin, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen, Turun yliopistollisen keskussairaalan keuhkosairauksien palvelualuejohtaja Maritta Kilpeläinen sekä Turun Seudun Hengitysyhdistyksen hallituksen jäsen Teija Sorri.

Kuva: Janne Haarala

Hengitysliitto lahjoitti 18.10.2023 yhdessä Kanta-Hämeen Hengitys ry:n kanssa Kanta-Hämeen keskussairaalalle kannettavia matkahappirikastimia ja lääkesumuttimia.

– Nämä laitteet ovat oikeita aarteita ja niille on kova tarve, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Tuomas Rosberg kiittää lahjoituksesta.

– Lahjoitettavat laitteet tukevat hengityssairautta sairastavien ihmisten hoitoa niin, että he pystyvät huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan esimerkiksi liikkumalla säännöllisesti. Toivomme, että laitteet auttavat ylläpitämään elämänlaatua tai jopa parantamaan sitä, Kanta-Hämeen Hengitys ry:n varapuheenjohtaja Harri Rosendahl kertoo.

Kuvassa vasemmalta: osastonhoitaja Antti Sinisalo,  keuhkosairauksien erikoislääkäri Katri Salin, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Tuomas Rosberg, Kanta-Hämeen Hengitys ry:n varapuheenjohtaja Harri Rosendahl, sairaanhoitajat Emmi Järvinen, Janika Ranta ja Nea Lammi, Hengitysliiton järjestöpäällikkö Elina Salo-Orkamaa ja Kanta-Hämeen Hengitys ry:n hallituksen jäsen Eira Pohjola.

Kuva: Janne Haarala

Hengitysliitto lahjoitti yhdessä Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistyksen kanssa Lohjan sairaalalle 30.10.2023 yskityslaitteen sekä kannettavan matkahappirikastimen ja lääkesumuttimen.

– Kiitos! Nämä apuvälineet tulevat auttamaan monia potilaita arjessa ja tukevat heidän kotona pärjäämistään, Lohjan sairaalan keuhkopoliklinikan osastonylilääkäri Mikael Lindroos toteaa ja iloitsee lahjoituksesta.

Kuvassa vasemmalta: Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistyksen tiedottaja Eeva Tossavainen, kuntoutusohjaaja Mari Kurki, osastonhoitaja Satu Munck, opiskelija Pipsa Sorvari, keuhkopoliklinikan osastonylilääkäri Mikael Lindroos sekä Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja Pirjo Tallgren.

Kuva: Janne Haarala

Hengitysliitto lahjoitti 26.10.2023 yhdessä Länsi-Lapin Hengitysyhdistyksen kanssa Länsi-Pohjan keskussairaalalle kannettavia matkahappirikastimia ja lääkesumuttimia.

– Kannettavat matkahappirikastimet mahdollistavat kotihappihoitoisten potilaiden liikkumista, matkustamista ja esimerkiksi sairaalassa käyntejä. Kannettavalla lääkesumuttimella tiettyjen keuhkosairauksien hoito pystytään toteuttamaan kotioloissa monipuolisemmin, kertoo Länsi-Pohjan keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikan ylilääkäri Sakari Saviaro.

– Nämä ovat erittäin tervetulleita apuvälineitä täydentämään poliklinikkamme potilaiden hoitoa. Olemme hyvin kiitollisia lahjoituksesta, hän jatkaa.

Kuvassa vasemmalta sydän- ja keuhkosairauksien osaston ja keuhkosairauksien poliklinikan tiimiesihenkilö Johanna Laurila, osastonsihteeri Päivi Alajas, sairaanhoitajat Marjaana Jussila, Kaisa Palokangas, Merja Kestilä ja Marjo Tallgren, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Päivi Suuniittu, keuhkosairauksien poliklinikan ylilääkäri Sakari Saviaro sekä Länsi-Lapin hengitysyhdistyksestä puheenjohtaja Johanna Berg, hallituksen jäsen Reijo Lamminen ja sihteeri Pirkko Hilden.

Kuva: Mehiläinen Länsi-Pohja

Hengitysliitto lahjoitti 12.12.2023 yhdessä Kymin-Karhulan Hengitysyhdistys ry:n kanssa Kymenlaakson keskussairaalalle 2 kannettavaa matkahappirikastinta ja 3 kannettavaa lääkesumutinta. 

– Otamme lahjoituksen kiitollisena vastaan. Laitteita tullaan käyttämään vaikeasti keuhkosairaiden hoidossa, Kymenlaakson keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikan ylilääkäri Ville Koistinen kertoo.

Kuva: Janne Haarala

Lapin hyvinvointialueen Pohjoisen palvelualueen terveyden edistämisen koordinaattori Minna Lehtoväre kävi 12.12. luovuttamassa Hengitysliiton lahjoittaman häkämittarin Muonion neuvolaan.

– Häkämittarin avulla voidaan helposti osoittaa, miten raskaana olevan tupakointi tai altistuminen tupakansavulle vaikuttaa sikiöön, Lehtoväre kertoo.

Kuvassa vasemmalta: Piita Suhonen, Vilma Forsell, Minna Lehtoväre ja Sanni Pulkkinen

Hengitysliitto toimitti joulun alla kuljetuspalvelun avulla Kolarin neuvolaan häkämittarin, koska aikataulusyistä emme päässeet henkilökohtaisesti paikan päälle.

18.12. saimme kauniin kiitoskirjeen Kolarin neuvolasta, häkämittari oli saapunut perille.

– Häkämittari tulee tarpeeseen. Voimme hyödyntää niitä myös perhesuunnitteluneuvolan puolella sekä muissa terveystarkastuksissa, terveydenhoitaja Laura Kumpula kertoo.

Kuvassa vasemmalta: terveyden edistämisen koordinaattori Minna Lehtoväre ja terveydenhoitajat Jutta Paljakka ja Laura Kumpula

21.12. terveyden edistämisen koordinaattori Minna Lehtoväre kävi luovuttamassa Hengitysliiton lahjoittaman häkämittarin Hetan terveysasemalle.

– Terveydenhoitajat olivat innoissaan saamastaan lahjoituksesta. Mittari on mahtava lisä terveyden edistämiseen ennaltaehkäisevissä terveyspalveluissa, Lehtoväre kertoo.

Kuvassa vasemmalta: terveyden edistämisen koordinaattori Minna Lehtoväre, terveydenhoitaja Anneli Kultima ja kätilö-terveydenhoitaja Pirjo Stoor.