Laitelahjoitukset 2023

Olemme lahjoittaneet paikallisten hengitysyhdistysten kanssa vuoden 2023 aikana sairaaloille eri puolille Suomea hengityksen apuvälineitä. Laitteet on hankittu lahjoituksista, keräyksistä ja arpajaisista saaduilla varoilla.

Hengitysliitto lahjoitti 26.1. yhdessä Vaasan Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Vaasan keskussairaalle myAirvo-laitteita, kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Hengitysliiton lahjoitus on erittäin tervetullut ja merkityksellinen. Nämä lahjoitukset parantavat klinikkamme hoitomahdollisuuksia kroonisesti keuhkosairaiden potilaiden hoidossa. Kannettavilla rikastimilla potilaan fyysinen kunto paranee, ja niillä voidaan ehkäistä kroonisen sairauden pahenemista. MyAirvo-laitteilla hengitysvajauksen hoito paranee oleellisesti, ja ne mahdollistavat potilaiden hoitoa tehokkaammin jatkossa. Olemme hyvin kiitollisia näistä lahjoituksista, keuhkosairauksien- ja allergologian erikoislääkäri, ylilääkäri Johan Söderström toteaa.

Kuvassa vasemmalta keuhkosairauksien- ja allergologian erikoislääkäri, ylilääkäri Johan Söderström, Hengitysliiton markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala, ylihoitaja Lisa Sundman, apulaisosastohoitaja Eva Lerstrand, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen sekä Vaasan Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Annikka Mansnérus, kuntoutusohjaaja Mirja Piilikangas-Muotio ja varapuheenjohtaja Erkki Salminen.

Kuva: Pohjanmaan hyvinvointialue

Hengitysliitto lahjoitti 3.2. yhdessä yhdessä Porin Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Satasairaalle myAirvo-laitteita, kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.  

– MyAirvo-laitteet auttavat hengitysvajauksen hoidossa. Matkahappirikastimet ja lääkesumuttimet ovat hyvä apu hengityselinsairaille mahdollistaen potilaiden tilapäisen liikkumisen kodin ulkopuolella. Matkahappirikastin on monelle potilaalle selkeästi parempi vaihtoehto kuin happipullot, ja lääkesumutin helpottaa vaikeasti sairaan keuhkopotilaan lääkkeiden ottoa etenkin oireiden pahenemisvaiheissa, Satasairaalan keuhkoyksikön ylilääkäri Eija Nieminen kertoo.  

– Otamme ilolla vastaa Hengitysliitolta ja Porin Seudun Hengitysyhdistykseltä saamamme lahjoituksen, Lahjoitetut apuvälineet tulevat varmasti parantamaan keuhkopotilaittemme hoitoa ja tulevat aktiiviseen käyttöön. Parhaat kiitokset lahjoittajille, hän jatkaa.  

Kuvassa vasemmalta Hengitysliiton markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala, Porin Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Vanhala, Satasairaalan hengitysvajehoitaja Satu Härmälä-Nummi, kuntoutusohjaaja Anne Kortelainen, osastonhoitaja Jaana Virtanen ja ylilääkäri Eija Nieminen.

Kuva: Taru Tolppo

Hengitysliitto lahjoitti 23.2. yhdessä  Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistyksen kanssa Seinäjoen keskussairaalle myAirvo-laitteita, kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia. 

– Hengityksen apuvälineet ovat ratkaisevan tärkeitä vaikeaa keuhkosairautta sairastavien kotihoidossa. Niiden avulla voidaan tukea hengityssairaiden liikkumista ja vähentää sairauden aiheuttamia pahenemisvaiheita. Nämä laitetäydennykset antavat mahdollisuuden auttaa monia keuhkopotilaitamme. Olemme hyvin kiitollisia Hengitysliitolle ja Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistykselle tästä lahjoituksesta, Seinäjoen keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri Leena Tuomisto toteaa ja iloitsee lahjoituksista.   

Kuvassa vasemmalta Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Kaija Hauta-aho, osastonhoitaja Anna-Maija Rajamäki, kuntoutusohjaaja Tiina Alanko-Luopa, keuhkosairauksien poliklinikan ylilääkäri Leena Tuomisto, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen.

Kuva: Janne Haarala

Hengitysliitto lahjoitti 4.4.2023 yhdessä Joensuun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Pohjois-Karjalan keskussairaalle kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Me keuhkopoliklinikan väki kiitämme lämpimästi Hengitysliittoa ja Joensuun Seudun Hengitysyhdistystä tästä merkittävästä lahjoituksesta potilaittemme hyväksi, Pohjois-Karjalan keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri Merja Lehtiniemi toteaa ja iloitsee lahjoituksesta. 

– Uusien matkahappirikastimien avulla yhä useampi vaikeaa keuhkosairautta sairastava pystyy liikkumaan kodin ulkopuolella turvallisesti. Myös lääkesumuttimet tulevat tarpeeseen, ja PEF-mittarit ovat tärkeä työkalu astman diagnostiikassa ja hoidon optimoinnissa, hän jatkaa. 

Kuvassa vasemmalta sairaanhoitajat Taina Pennanen, keuhkosairauksien erikoislääkärit Päivi Salonen ja Merja Lehtiniemi, sairaanhoitaja Perttu Räty, Joensuun Seudun Hengitysyhdistyksestä Heimo Tiittanen sekä sairaanhoitajat Tapio Toropainen ja Niki Tuomainen.

Kuva: Mervi Puolanne

Hengitysliitto lahjoitti 17.5.2023  yhdessä Imatran Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Etelä-Karjalan keskussairaalle kannettavia matkahappirikastimia, PEF-mittareita ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Hallintouudistusten myötä ja kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa yhteistyön merkitys potilaiden hoidossa kolmannen sektorin kanssa korostuu. Erityisesti kannettavat matkahappirikastimet ovat olleet runsaasti käytössä ja mahdollistaneet potilaille erilaisiin aktiviteetteihin osallistumisen, keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri Jouni Hedman kertoo.   

Kuvassa vasemmalta keuhkosairauksien ylilääkäri Jouni Hedman, Imatran Seudun Hengitysyhdistyksen hallituksen jäsen Liisa-Helena Pellinen, hengityshoitaja ja tiimivastaava Christina Leinonen, sairaanhoitaja Taija Turkki, toimintayksikön esimies Virpi Hakuli, sairaanhoitaja Sanna Hirn, osastosihteeri Titta Pakkanen sekä apuvälinekeskuksen palveluesimies Laura Kajastila-Hämäläinen.

Kuva: Mervi Puolanne

Hengitysliitto lahjoitti 29.5. yhdessä Mikkelin Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Mikkelin keskussairaalalle kannettavia matkahappirikastimia ja kannettavia lääkesumuttimia.

– Mikkelin keskussairaalan henkilökunta kiitteli kovasti lahjoituksesta. Etenkin happirikastimista on ollut sairaalassa pulaa, järjestöasiantuntija Helena Narkilahti kertoo.  

Kuvassa keuhkosairauksien keuhkopoliklinikan sairaanhoitajat Vilja-Maria Saarelma ja Kaija Puputti, ylilääkäri Anssi Ukkonen sekä Mikkelin Seudun Hengitysyhdistyksestä Jukka Rossi ja Sirkka Härkönen.

Kuva: Helena Narkilahti  

Hengitysliitto lahjoitti yhdessä Turun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Turun yliopistolliselle keskussairaalalle 13.6.2023 kannettavia matkahappirikastimia ja kannettavia lääkesumuttimia.  

– Kannettavat happirikastimet helpottavat liikkumista. Säännöllinen liikunta vähentää esimerkiksi keuhkoahtamatautipotilaan hengenahdistusta sekä parantaa suorituskykyä ja mielialaa, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, keuhkosairauksien palvelualuejohtaja Maritta Kilpeläinen. 

– Lääkesumuttimella voidaan annostella keuhkoputkia avaavia lääkkeitä ja harvinaisissa sairauksissa esimerkiksi antibiootteja, hän jatkaa. 

Kuvassa vasemmalta Hengitysliiton liikunnan asiantuntija Veera Farin, Turun yliopistollisen keskussairaalan johtava kuntoutusohjaaja Heli Rajalin, Hengitysliiton järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen, Turun yliopistollisen keskussairaalan keuhkosairauksien palvelualuejohtaja Maritta Kilpeläinen sekä Turun Seudun Hengitysyhdistyksen hallituksen jäsen Teija Sorri.

Kuva: Janne Haarala