hengityksen apuvälinelaitelahjoitukset 2021

Laitelahjoitukset 2021

Olemme lahjoittaneet paikallisten hengitysyhdistysten kanssa vuoden 2021 aikana sairaaloille eri puolille Suomea hengityksen apuvälineitä. Laitteet on hankittu lahjoituksista, keräyksistä ja arpajaisista saaduilla varoilla.

Lue koontiuutinen aiheesta.

Hengitysliitto lahjoitti 23.11. yhdessä Forssan Seudun Hengitysyhdsityksen kanssa Forssan sairaalalle MYAirvo-laitteen, InnoSpire Go -kannettavia sumuttimia sekä puhalluspulloja.

– Lahjoitus merkitsee meille paljon. Laitteista tulee olemaan meille paljon hyötyä käytännön hoitotyössä, keuhkosairauksien erikoislääkäri Katri Salin iloitsi.

Laitteet vastaanottivat sairaanhoitajat Niina Sederholm ja Aliisa Kivistö, osastonhoitaja Tarja Kalliomäki, keuhkosairauksien erikoislääkäri Katri Salin sekä sairaanhoitaja Satu Sorri-Vuolle.

Laitteita luovuttamassa olivat Hengitysliiton järjestöpäällikkö Eeva Palmroos, Forssan Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Ilvonen sekä Hengitysliiton liikunnan ja markkinoinnin kehittäjä Janne Haarala.

Hengitysliitto lahjoitti 20.8. yhdessä Tampereen Hengitysyhdistyksen kanssa Tampereen yliopistolliselle sairaalalle kannettavan matkahappirikastimen, InnoSpire Go -kannettavia sumuttimia, Acapella® PEP-hengitysterapiaharjoituslaitteita sekä puhalluspulloja.

– Lahjoitettavat apuvälineet sopivat suoraan useiden potilasryhmien hoitoon. Lisäksi ne tukevat potilaiden kuntoutumista ja kotona pärjäämistä. Omahoidon keinojen lisääminen on potilaille myös psykologisesti merkittävää, TAYSin keuhkosairauksien erikoislääkäri Joni Niskanen iloitsi lahjoituksista.

Laitteet vastaanottivat kuvassa vasemmalta lukien erikoislääkäri Joni Niskanen, ventilaatiohoidon koordinoiva hoitaja Sirpa Valonen sekä apulaisylilääkäri Kirsi Laasonen. Mukana oli myös Tampereen Hengitysyhdistyksen järjestösihteeri Päivi Törrönen sekä Hengitysliiton markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala (ei kuvassa).

Hengitysliitto lahjoitti 13.8. yhdessä Kajaanin Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Kainuun keskussairaalalle MYAirvo-laitteen, kannettavan matkahappirikastimen, InnoSpire Go -kannettavia sumuttimia sekä puhalluspulloja.

– Keuhkosairauksia ja hengitysvajausta sairastavien potilaiden kohdalla hengitysapuvälineet ovat olennainen osa hoitoa. Apuvälineet mahdollistavat arjen sujumisen: potilas pystyy liikkumaan kodin ulkopuolella ja pitämään yllä lihaskuntoaan liikkumalla. Limanpoisto puhalluspulloilla on tehokas keino ehkäistä infektioita, Kainuun keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri Elsa Nylund iloitsi lahjoituksista.

Kuvassa vasemmalta lukien Kainuun keskussairaalan keuhkopoliklinikalta Tiina Heikkinen, Tarja Myöhänen, Jonna Jestola, Kajaanin Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Eila Korhonen, ja edelleen Kainuun keskussairaalan keuhkopoliklinikalta Inka Mutanen, Maarit Korhonen, Eija Rahikainen ja Sirpa Hurskainen. Elsa Nylund ei päässyt osallistumaan luovutustilaisuuteen.

Hengitysliitto lahjoitti 9.6. yhdessä Keski-Suomen Hengitysyhdistyksen kanssa Keski-Suomen sairaala Novalle MYAirvo-laitteen, kannettavan matkahappirikastimen, InnoSpire Go -kannettavia sumuttimia sekä puhalluspulloja.

– MYAirvo-laitteella tapahtuva korkeavirtauksinen nenäkanyyli -hoito on lupaava hengityksen tukihoito. Olemme käyttäneet sitä lähes pelkästään keuhkopotilaiden akuuttihoidossa, mutta nyt myös kotihoidossa on saatu lupaavia tuloksia. MYAirvo-laitteen avulla pystymme hankkimaan omakohtaista kokemusta tästä käyttötarkoituksesta. Akkukäyttöiset matkahappirikastimet ovat kotihappihoidossa olevien liikkumisessa erinomainen apu, jota emme laitteiden korkean hinnan vuoksi voi valitettavasti kaikille tarjota. Hengitysliiton lahjoitukset tulevat siis todelliseen tarpeeseen, Keski-Suomen keskussairaala Novan keuhkosairauksien yksikön ylilääkäri Antti Saarinen sanoi.

Kuvassa vasemmalta lukien kliininen erikoissairaanhoitaja, hengitysvajehoitaja Helena Isoniemi, Keski-Suomen Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Salminen, aoh Katri Lilja, markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala Hengitysliitosta, ylilääkäri Antti Saarinen sekä Salla Heikkurinen Fisher & Paykel Healthcaresta.

Hengitysliitto lahjoitti 31.5. yhdessä Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Kuopion yliopistolliselle sairaalalle hengityksen apuvälineitä

– Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien klinikka kiittää lämpimästi lahjoituksesta. Se auttaa meitä tukemaan potilaiden omahoitoa ja liikunnallista kuntoutusta. Tulee jälleen näkyväksi pitkäaikainen, hyvä yhteistyömme Hengitysliiton kanssa, keuhkosairauksien palvelulinjajohtaja Päivi Salonen iloitsi.

Mukana tilaisuudessa olivat apulaisylilääkäri Riitta-Liisa Patovirta, aoh Marjo Miettinen, professori, ylilääkäri Heikki Koskela ja keuhkosairauksien ylilääkäri Minna Purokivi Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta, Salla Heikkurinen Fisher & Paykel Healthcaresta, Merja Mikkonen ja Viljo Nuutinen Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksestä sekä markkinoinnin ja liikunnan kehittäjä Janne Haarala Hengitysliitosta. Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta oli myös paikalla keuhkosairauksien palvelulinjajohtaja Päivi Salonen, keuhkopoliklinikan osastonhoitaja Jaana Junttila, sairaanhoitaja Mervi Räsänen sekä aoh Vuokko Korhonen.

Hengitysliitto lahjoitti 25.5. yhdessä Kokkolan Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Keski-Pohjanmaan keskussairaalalle MYAirvo-laitteen, kannettavan matkahappirikastimen, InnoSpire Go -kannettavia sumuttimia sekä puhalluspulloja.

– Erityisen iloinen olen lahjoituksesta potilaiden puolesta. MYAirvo -laitteesta hyötyviä potilaita on todennäköisesti enemmän, kuin mitä meillä on nykyisellä olemassa olevalla laitekannalla mahdollisuus hoitaa, joten laitteiden luovutus tuli erittäin hyvään aikaan ja paikkaan myös alueemme pandemiatilanne huomioiden. Myös matkahappirikastin ja muut laitteet tulevat tarpeeseen, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan keuhkoklinikan ylilääkäri Hanna Rinne iloitsi.

Kuvassa vasemmalta lukien Kokkolan Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Satu Heinoja, Pohjois-Suomen alueen järjestöasiantuntija Päivi Suuniittu, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan aoh/sairaanhoitaja Jarmo Taipale sekä allergologian ja keuhkosairauksien erikoislääkäri Salla Fagerudd.